banner386
banner410

Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Artık ihale özürlü olduğumuz tescillenmiştir…

Önce hatırlatma yapalım;

Kıb-Tek’e alınması gereken yakıt ve taşıma ihalesi sırrını hala koruyor…

İhale olmayınca da bizim cebimizden çıkıp başkalarının cepleri doluyor!

Burada bir işletmeye arka çıkıldığı kesin…

Perde gerisinde çok şey dönüyor ama bizimkiler pissi kedi gibi sinmiş bekliyor!

Yeni Girne Hastanesi de ihale bilinmezlikleri nedeniyle bu kez sonuçlanacak mı bilinmiyor…

İki yıl önce ihaleyi iptal ettiler şimdi 4 katına mal olacak!

Güngör çöplüğü ihalesi ona keza…

Oradan hala dumanlar yükseliyor, ihale de iptal edildikçe ediliyor!

Bu kornada mantıklı bir devlet açıklaması yok…

Sanki de ortada devlet yok gibi bir tablo hakim!

Şimdi yeni bir ihale krizi yaşanmaya başladı…

Öyle bir ihaleye çıkmışlar ki şartname değiştikçe değiştiriliyor!

Sürekli rakamlarda oynanıyor…

Haliyle adrese teslim bir ihale kılığına sokuluyor!

G.Mağusa ve Girne’de yeni bir liman işçileri kurulacakmış…

Ama ne şeffaflık var ne de rekabete uygun koşullar!

Birileri karar vermiş, illa ki istedikleri şirkete bu ihaleyi verecekler…

Yağma Hasan’ın böreği ya!

Bu ihale tamamen yasa dışı bir ihaledir…

Şu anki şekliyle gerçekleşmesi de mümkün değildir!

Eğer bu ülkede adalet varsa da ne üdüğü belirsiz kişiler bu ihaleden derhal uzaklaştırılmalıdır.

Bu ihaleye katılan bazı işletmelerin yöneticilerinin de bu konudaki görüşlerini aldık…

İhalenin başından beri olup bitenleri derleyip toplayıp bize aktardılar!

Okuyunca da daha fazla hayretler içinde kaldık…

Bu ihalenin iptal edilip yeni bir ihale şartnamesi yapılması için o kadar çok neden var ki işte bunları sizlerle paylaşıyoruz:

“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin Gazimağusa Limanı ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgede vermekte olduğu hizmetlerin hizmet alımına ilişkin yayınlanan ilk ihale teknik şartnamesi Madde 3’de belirtilen hizmet süresi 4 yıl iken, son yayınlanan ihale şartnamesinde 2 yıla düşürülmüş, işletici açısından belirli bir makine, teçhizat ve insan kaynağı ve bunların devreye alınarak işletilmesini gerektiren böyle bir işin süresinin 2 yıl ile sınırlandırılmaması gerektiği yönünde yapılan itirazlar neticesinde zeyilname yayınlanmış, bu zeyilname ile süre 3 yıla çıkarılmıştır.

Madde 6’da belirtilen kesin teminat bedeli önceki şartnamede 5.000.000 (beş milyon) EURO iken, yeni şartnamede Mağusa Limanı ve Girne Limanı olarak ayrılmış ve toplam bedel 10.000.000 (on milyon) USD ‘a yükseltilmiş, yapılan itirazlar neticesinde yayınlanan zeyilname ile iki liman için 6.000.000+2.000.000 toplam 8.000.000 (sekiz milyon)USD a düşürülmüştür.

Yine ilan yayın tarihi belirtilmeyen, ancak takibimize göre ihale tarihine son 5 işgünü kala yayınlanan zeyilname ile, Madde 7 Hizmetin Verilebilmesi İçin Gerekli İş Araçları 3. kısımda ;

“3) Malların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan her türlü mal nakil iş araçları ve gereçleri olan,

  1. Kamyon
  2. Kamyonet
  3. Tır
  4. Tır dorsesi
  5. Traktör
  6. Küçük tonajlı forklift
  7. Minibüs

Gibi iş araçlarına sözleşme imza tarihinden itibaren sahip olması gerekmektedir. Malların taşınmasında ve depolanmasında kullanılan her türlü mal nakil iş araçları olan ve yukarıda belirtilen kamyon, kamyonet, tır, tır dorsesi, traktör, küçük tonajlı forklift, minibüs gibi tekerlekli araçları temin ve/veya tedarik etmesi ve/veya tasarrufunda bulundurması gerekmekte olup, bu aşamada tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin Liman hizmetlerinin yürütülmesi doğrultusunda, KKTC Devleti tarafından teşvik ve ihtiyaç zorunluluğu olarak tedarik ettirildiği ve buna mukabil tamamen şirket öz sermayesi ile satın almış olduğu ve halen liman hizmetlerinde kullandığı tekerlekli tüm iş araçlarını ve buna bağlı olarak tüm alet, yedek parça ve teçhizatını kısacası tüm taşınır mallarını, her iki tarafın da (İhaleye katılacak olan istekli ve/veya şirket ve/veya ortak girişim – tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi) mutabık kaldığı en az 2 (iki) bilirkişi (expert) ve buna ek olarak Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası olmak şartı ile toplam 3 (üç) bilirkişi tarafından tespit edilecek, piyasa değeri ve maliyet bedeli karşılığında, tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi adına atanmış tasfiye memuruna ödeme yaparak satın almak ve hizmet sözleşmesi akdedilene kadar İdare’ye sunmak zorundadır” denilerek şartlarda köklü bir değişiklik yapılmış. Üstelik bu değişiklik ihale tarihine 5 iş günü kala gerçekleşmiştir.

Yapılan değişiklik ile, ihaleyi kazanacak şirketin Liman İşçileri Şirketine ait tüm iş araçları, makine ve teçhizatının tamamını satın alması zorunlu tutulmuş, bu taşınır malların listesi, niteliği ve ne durumda olduğu belirtilmemiş, diğer taraftan bunların fiyatlarının da ne kadar olduğu veya olacağı belirtilmemiş, ihale bittikten sonra bu iş araçlarının fiyatlarının tespit edileceği belirtilmiştir.

Peki ne yapılması gerekirdi?

- İhalenin adil, şeffaf ve rekabet koşullarına uygun yapılması için, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin geçmiş dönem Bilanço ve Gelir Tablosu bilgilerinin ihaleye katılmak isteyenlere açılması gerekirdi,

- Yasaya ve ihale şartlarına aykırı bir şekilde ihale tarihinin 5 iş günü öncesinde yayınlanan zeyilname ile niteliği, evsafı ve fiyatı belli olmayan, taşınır malların alımını zorunlu kılan, rekabet koşullarını ortadan kaldıran, meblağı ve ödeme süresi belirli olmayan maddi yükümlülük getirilerek gelir gider hesabı yapılabilmesi imkansızlaştırılmış, sonuç olarak ihale şartları belirsizleştirilerek ihaleye katılımı azaltmış ve hatta engellenmiştir.

- İşletici açısından belirli bir makine, teçhizat ve insan kaynağı, çalışanların eğitimi, iş güvenliği ve bunlara yapılacak yatırım düşünüldüğünde böyle bir işin süresinin 3 yıl ile sınırlandırılmasının yapılan yatırımı amorti etmesinde yetersiz kalacağı açıktır.

-Teminat miktarı bilimsel ve teknik çalışma yapılmadan belirlenerek fahiş bir rakam konulması ihaleye katılımı zorlaştırmış, hatta imkansız hale getirmiştir. Bu ve yukarıda belirttiğimiz diğer nedenlerle, faaliyet alanları liman işletmeciliği olan firmaların katılımı engellenmiştir.

Ne yazıktır ki, ihale şartnamesinin 14. Maddesine göre liman hizmetlerinde en az 5 yıllık tecrübe sahibi olduğunu tevsik eden belgenin ihale dosyasına konulması zorunlu iken, bu belgeyi temin edip dosyasına koyamayan, kayıtlarda liman işletmeciliği konusunda hiçbir faaliyetine rastlamayan, dolayısı ile liman hizmetleri tecrübesi bulunmayan bir firmanın ihaleye tek başına girmesine yukarıda belirtilenler neden olmuştur…

Böylece ihaleye katılmaya hakkı olmayan bir şirketin teklifi kabul edilerek dikkate alınmış ve bütün bu olumsuzluklara rağmen lehine ihale kararı verilmiş, ihalenin bu şirkete verilmesiyle ilgili ileri işlemlerin yapılmasına halen devam ettirilmekte ve maalesef ilgili makamlar ihalenin bu firmaya verme konusunda işlemlerine devam etmekte olduklarını gözlemlemekteyiz.

Devletin, halkın ve liman çalışanlarının yasalar çerçevesinde huzur ve yararının gözetilerek yapılan yanlış değerlendirmenin ilgili makamlarca tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesi için geç değildir.

Bu konuda var olan olumlu beklentilerimizin gün geçtikçe azalmakta olduğunu üzülerek belirtmek isteriz…”

,…

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, Yeni Girne Hastanesi ihalesi için kulağımıza çok ilginç şeyler fısıldanmaya başlandı. İhale sürecinde bazı siyasilerin de bir takım menfaatler için sıraya girdikleri iddiaları var, bu konuda umarız yaş tahtaya basmazsınız, zira rakamlar dudak uçuklatıyor!

Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylar belli olurken özellikle G.Mağusa’da partilileriniz yapıldığı iddia edilen kamuoyu anketlerinin en azından partiliye açıklanması konusunda yoğun mesajlar göndermeye başladılar. Bu arada siz anket sonuçlarını gördünüz mü yoksa görmüş gibi mi yaptınız?

Sayın Zorlu TÖRE, mahkemelerde ölümlü trafik kazalarına verilen cezalar yasalar nedeniyle olması gerekenden çok düşük verildiği için kamu vicdanında bir takım rahatsızlıklar yaşanıyor. Meclis Başkanı olarak yasaların güncellenmesi için girişimde bulunmanız isteniliyor…

Sayın Hasan BESİM, bir vatandaşa sattığın bir daire ipotekli çıkınca bir takım sıkıntılar yaşanmaya başladığı yönünde şikayetler almaya başladık. Bir an önce çözmenizde yarar görüyoruz zira vatandaş önümüzdeki hafta içinde bize bir ziyarette bulunacak, uyarmadı demeyin olur mu?

Sayın Cem DANA, önceki gün başbakan ile görüşme sırasında bağımsız adaylık konusunda kararınızı ona da açıklayıp geri adım atmanızın mümkün olmadığını ifade etmişsiniz. Bundan sonra artık hayırlara vesile olsun, hak eden de kazansın…

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, önce abi diyenler konusunda yerden göğe kadar haklısınız zira bize de önceleri abi diyen bir takım siyasiler bakan filan olunca oğlum demeye başlamışlardı. Ancak onlar şimdi yok biz halen olmaya devam edeceğiz. Çok da fazla kafaya takmamak gerek, zaman en iyi ilaçtır!

Sayın Ali TUNÇTAŞLI, DP’de parti içi muhalefetin dozunu artırmak için haksızlığa uğradıklarını iddia edenler birlikte örgütlenme içine girdiğiniz konuşuluyor. Yine de parti içi sıkıntıları kamuoyunun önünde değil de yine parti içinde tartışmanız doğru yöntem olacaktır…

Sayın Mustafa ÇALUDA, geçenlerde kahve falında çıkanlar nihayet gerçekleşti ve özel kalem olmasanız da Meclis’e geri dönme kararınız alındı. Muhalifler de tepkilerinde haklı olabilir ama eleştirenler ekmek parasını göz önünde bulundururlarsa eminiz ki daha anlayışlı olacaktır…

Sayın Şener ELCİL, uzunca bir süre sessiz kalırken şimdi yine sokaklara geri dönme kararı almanız sendikalar arasında memnuniyetle karşılandı. Özellikle genç ve tecrübesiz sendikacı arkadaşların sizden öğrenecekleri çok şey var, artık onlara ağabeylik yapma zamanıdır…

Sayın Güven BENGİHAN, sizin de bir süre görev yaptığınız Merkezi Cezaevi’nin yeni binaya taşınmasına başlanırken bu binada bir takım eksiklikler nedeniyle büyük sorunlar yaşanacağı yönünde mesajlar geliyor. Özellikle meslektaşlarınız buraya daha fazla ilgi göstermenizi bekliyor…

Sayın Hüseyin PAŞA, Kıb-Tek’e akaryakıt alımlarında ciddi sıkıntılar yaşandığı bu nedenle dün bütün gün seferberlik ilan edildiğini duyduk. Umarız bir kez daha elektrik kesintisi yaşanmaz, zira havalar artık serinlemeye başladı…

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184