Rauf Dektaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Portekiz Aveino Üniversitesinde 23-25 Kasım tarihleri arasında  düzenlenen Avrupa Kalite Güvence Formuna katıldı.

UBP ilçe başkanları toplandı UBP ilçe başkanları toplandı

Rauf Denktaş Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Bologna sürecini sürdüren ve E4 olarak bilinen Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (ENQA), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları Birliği (EURASHE) ve Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) tarafından düzenlenen Forma, “Değişen Dünyada Uluslararasılaşma: Kalite Güvencede Yeni Açılımlar ve Zorluklar isimli Form’a, Avrupa’dan ve çevre ülkelerden birçok ulusal ve uluslararası kalite güvence ajansı başkanları, temsilcileri, üniversite rektörleri, kalite kurulu başkanları, Avrupa Öğrenci Birliği Başkanı ve temsilcileri katıldı.

Üç gün süren  Avrupa Kalite Güvencesi Formun’da, Avrupa Yüksek Öğretim Standartları ve Rehberi’nin 2025 yılına kadar revizyonu, uluslararasılaşma, üniversiteler arası işbirlikleri, sınır ötesi verilen diploma ve ortak derecelerin kalite güvencesi, öğrenci hareketliliği çerçevesinde uluslarasılaşma ve diğer konular ele alındı.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak katıldığı Form’da  birçok üniversite rektörü, Avrupa Üniversiteler Birliği Başkanı, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği Başkanı ve Direktörü yayında, Türkiye STAR Kalite Ajansının Uluslararasılaşma Komitesi Başkanı sıffatı ile de Slovak Kalite Güvence Birliği Başkanı, Katalar (İspanya) Bölgesi Kalite Güvence Kurumu Başkanı ve Azerbaycan Kalite Güvence Başkan Yardımcısı ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.