Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı, tüm hekimlerin özlük haklarını ve iş güvencelerini gözetmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ülkede kamusal alandaki yasal mevzuatların ya eksik ya da çağın gerisinde olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Onbaşı, "Sağlık alanında; ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarının bilimsel olarak analiz edilerek, ülke gerçekleriyle harmanlanan gerçekçi, ilerici, uygulanabilir ve liyakatin esas alındığı düzenlemelerin ivedilikle  uygulamaya sokulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. 

Onbaşı, Girne ve Güzelyurt bölgesindeki yapımı yılan hikayesine dönen hastanelerin  bir an önce tamamlanıp halkın hizmetine sunulması gerektiğini vurguladı.

TIP-İŞ Başkanı Dr.Onbaşı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın 13 ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulumuz, sendikamızın kuruluş amaçları doğrultusunda kamuda görevli tüm hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarını ve iş güvencelerini gözetmeye devam edecektir. Kamu sağlığının korunmasında ve kamusal sağlık hizmetlerinin hem nitelik hem de nicelik bakımından daha iyiye taşınmasında her zaman olduğu gibi aktif rol alacaktır. Vatandaşlarımızın doğal ve yasal olan her türlü sağlık gereksiminin en iyi şekilde temin edilmesi için uğraş gösterecektir.

Ülkemizde kamusal alandaki yasal mevzuatların ya eksik ya da çağın gerisinde olduğunun bilincinde olarak, sağlık alanında; ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarının bilimsel olarak analiz edilerek, ülke gerçekleriyle harmanlanan gerçekçi, ilerici, uygulanabilir ve liyakatin esas alındığı düzenlemelerin ivedilikle  uygulamaya sokulması gerekmektedir. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası bu yasal reformun her aşamasında işbirliğine hazırdır.

Yıllardır bitmek bilmeyen altyapı sorunlarına yenileri eklenerek bu sorunlar daha da büyümektedir. Kabul edilmelidir ki ülkenin en donanımlı devlet hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bu sorunların çözümüne yetersiz kalmaktadır. Bu noktada ülkemizin dokusuna uygun, toplumumunuz ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiş, yatak kapasitesi buna göre hesaplanmış, yasal mevzuatlar çerçevesinde ve halkın sağlığına hizmet edip, gerçek sahibinin yine halkın kendisi olacağı tam teşekküllü bir devlet hastanesinin topluma kazandırılması elzemdir. Ayrıca Girne ve Güzelyurt bölgelerimizdeki yapımı yılan hikayesine dönen hastaneler de biran önce tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulmalıdır.

Akaryakıta zam yapıldı Akaryakıta zam yapıldı

Hastanelerimizde hiç bitmeyen personel, cihaz, ekipman, cerrahi alet ve ilaç eksiklikleri sorunları ekonomik kriz nedeni ile daha da belirgin hale gelmiştir. Uzun bir süreden beridir yemek, kitabet, portör, temizlik ve güvenlik işleri taşeron şirketler eliyle yürütülmekte ve aracı firmalar anayasaya kuralları ihlal edilerek zengin edilmekte ve emek sömürüsüne devlet eliyle zemin hazırlanmaktadır. Bu noktada sendikamız anayasamızın 120. Maddesini ilgililere hatırlatmaktadır. İlaç sanayisinde kullanılan hammadde fiyatlarının artması Türkiye Cumhuriyeti’nde ilaç üretimini yavaşlatmış veya durdurmuştur. Bu da ilaç fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur. Hükümet ivedilikle ilaç temini noktasında sadece Türkiye Cumhuriyeti değil ulaşabildiği her ülkeden ilaç tedarik edebilmek için gerekli girişimleri yapmalıdır. Ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmetleri, toplumun her bireyi için en temel ve anayasal haktır. Devletin yönetim kademesindeki dönem hükümet ve bürokratları bu hakkın sağlanması için gerekenleri yapmakla sorumludurlar.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak toplum sağlığına sahip çıkacağımızı, idarenin bu konudaki icraatlarının da takipçisi olacağımızı bildiririz."