Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) 2013-2014 akademik yılı etkinlikleri Ekim ayı içinde başlıyor.

DAÜ halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilgisayara giriş, internete ilk adım, genel İngilizce, yabancılar için Türkçe ile Yunanca’dan oluşan  kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiye; DAÜ-SEM Sekreterliği, veya 0392 630 2471 ile 0392 630 2482 nolu telefonlardan ulaşılabilecek.

Bilgisayara Giriş Kursu; word, excel, powerpoint ve intermet uygulama programlarını giriş düzeyinden başlayarak iyi derecede  kullanma yeterliliği kazandırmayı amaçlayan program haftada 2 gün 4 saat, toplam 40 saat; İnternete İlk Adım Kursu; bilgisayarı tanıma ve kullanma, e-posta yoluyla iletişim kurma, web sayfalarından yararlanma, facebook ve  twitter gibi sosyal iletişim araçlarını kullanma, günlük gazete ve öteki basılı belgeleri internetten bulma ve okuma bilgi ve becerilerini edindirmeye dönük haftada 2 gün 4 saat, toplam 30 saat, genel İngilizce kursu; başlangıç, orta ve ileri düzeylerde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye dönük olarak haftada 2 gün 4 saat, toplam 60 saat, yabancılar için Türkçe kursu; Türkçe olarak günlük iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaçlayan program haftada 2 gün 4 saat, toplam 60 saat ve Yunanca kursu;Yunancada günlük iletişim kurma yeterliliği kazandırmayı amaçlayan program haftada 2 gün 4 saat, toplam 60 saat olacak.