“Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülüyor (4)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine devam ediliyor.

-Taçoy

Genel Kurul'da yasa tasarısı üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ülkede elektrik altyapısına yatırım yapanın UBP olduğunu, Türkiye’nin de bu süreçte destek olduğunu ifade etti. Taçoy, KKTC’nin kuruluşundan günümüze elektrik altyapısında yaşanan sıkıntılara ve çalışmalara işaret ederek, ülkeye AKSA’nın gelmesine kadar geçen süreci anlattı, elektriğin yarı yarıya özelleştiğini söyledi.

İletim hatlarının Kıb-Tek’in olduğunu, ancak santral, sayaçlar gibi teknik altyapının özelleşmiş sayılabileceğini ifade eden Taçoy, geçmiş süreç ve bakanlık yaptığı dönemlerini anlattı. Taçoy, Kıb-Tek’te yapılan yatırımlar, ihaleler, terfiler, istihdamlar, çalışanların çalışma şartlarının düzenlenmesi, ödemeler, tahsilatlar gibi konularda yaptığı çalışmaları dile getirdi.

İletim hatlarının geliştirilmesi gerektiğini, aksi halde üretimin artırılmasının önem taşımayacağını ifade eden Taçoy, Türkiye’den enterkonnektenin kurulmasını ve bunun yapılmasıyla diğer yatırımları önemsediklerini kaydetti. Taçoy, Kıb-Tek’in halka uygun fiyata üretim yapıp, hizmet vermesi gerektiğini, bu yasa tasarının da bunun için önem taşıdığını ifade ederek, bu yasa ile ülkeye gelmesi planlanan kablo ile elektriğin nereye çıkacağı, santral gerekiyorsa nasıl yapılacağı gibi planlamanın da yapılacağını, projeye göre de gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Fizibilitenin proje ile birlikte ortaya çıkacağını ve sürecin ona göre devam edeceğini işaret eden Taçoy, maliyetin de neredeyse belli olduğunu ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile yasa tasarısı, enterkonnekte projesi, AKSA ile devam eden sözleşme ve yatırımlar üzerine karşılıklı konuşan ve değerlendirmelerde bulunan Taçoy, şirketin sözleşmesinin uzatılmasının da maliyetle bağlantılı olduğunu söyledi.

-Besim

Ara seçim propaganda süreci yarın başlıyor Ara seçim propaganda süreci yarın başlıyor

CTP Milletvekili Filiz Besim, bu yasanın şirkete teslim olduğunu savunarak, eleştirilerde bulundu, Türkiye’deki seçim öncesi neden acele bir şekilde bu yasanın geçirilmek istendiğini sordu. Besim, yasa üzerinde kaç gündür tartışma olduğunu, bu yüzden bu konunun halkın ülkenin yararına olacak şekilde detaylı tartışılmasının öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Tartışılmadan 15 yıl daha bu sözleşmenin ihalesiz uzatılmasının ciddi bir sorumluluk ve sorun olacağını ifade eden Besim, yasanın detaylı anlatılmadığını, ayrıca ülkede çok daha acil yasalar bulunduğunu kaydetti. Enerji yasalarının hayati yaşamsal olduğuna işaret eden Besim, bu konuda bir enerji kurulu kurulabileceğini ve ülkenin enerji politikalarının değerlendirilebileceğini belirtti.

Enerji gibi önemli bir konuda alım garantili sözleşme yapılmaması ve halkı koruyacak adımlar atılmasını isteyen Besim, yapıcı muhalefet yaptıklarını ve ülkede sağlık, yapı başta olmak üzere ivedi yasaları birlikte ele alıp çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Besim, Meclis çalışanlarına baskı yapılmasını da eleştirerek, bunun doğru olmadığını kaydetti.   

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de, Kıb-Tek’in her zaman ülkede ön planda olduğunu, hükümetlerde sürekli bakanlık değiştirdiğini, yönetim kurullarında sürekli değişiklikler yapıldığını, “kurumun başı boş bırakıldığını”, sürekli yakıt, santral, hava kirliliği gibi konularda gündemde olduğunu anlattı. Rogers, ancak son 3 yıldır yakıt konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını ve ülkede elektrik konusunda ciddi sıkıntılar yaşatıldığını söyledi.

Bu yasayla da ülkenin enerjisinin tek bir şirkete devredilmek istendiğini savunan Rogers, eleştirilerde bulundu, bu konuda hiçbir şekilde bilim izlenmeden hareket edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Yasa değişikliğinin adrese teslim olduğunu savunan Rogers, dünya yenilenebilir enerjiye giderken, KKTC’de fuel oile gidildiğini kaydetti. Rogers, Kıb-Tek’in devletin malı, kurumu olduğunu, bu kurumun “çarçur” edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi ve hükümete “Vazgeçin bu yanlış yoldan, bu yasa tasarısını geri çekin, bilimi takip edin, biz de her türlü desteği verelim” dedi.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, günlerdir bu yasa üzerinde görüşmelerin sürdüğünü, ancak hükümetin ne dediğini anlamadıklarını ifade etti. Özdenefe, kamu kaynaklarının kullanımında adım atılacaksa ihale ve denetlemenin önemine vurgu yaparak, bu yasanın acele bir şekilde geçirilmek istenmesinin sebebini sordu.

Özdenefe, yasa tasarısını madde madde okuyarak, değerlendirmelerde bulundu, sorular sordu, eleştirilerde bulundu. Hükümetin yasayı ülkenin geleceği için değil, toplumun üretimini engellemek için getirdiğini öne süren Özdenefe, niyetin samimi olmadığını, hükümetin enerji politikası olmadığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile sözlü tartışmaya giren Özdenefe, Tufan Erhürman’ın da tartışmaya dahil olmasının ardından konuşmasına devam etti ve hükümetin yasa tasarısını neden bu kadar acele geçirmeye çalıştığını sordu. Özdenefe, hükümeti bu yoldan geri dönmeye çağırdı, “Acele hareket edeceksiniz diye sürekli yanlış yapıyorsunuz, her işi üç kerede yapıyorsunuz” dedi, uyarılarda bulundu