Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığının tanınması kararının değişmesi halinde, Yunan ve ABD hükümetlerinin işine gelmeyeceği için siyasi yan etkileri de olacak

“Tamasu” Metropoliti İseas kalabalık bir heyetle İstanbul’a gidiyor

 Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’nin Kasım 2020’de bağımsız Ukrayna Kilisesi’ni tanımış olmasına rağmen Sen Sinod’daki Rus yanlısı metropolitlerin, başpiskoposluk seçimini alabilmeleri halinde meseleyi yeniden gündeme getirmekte kararlı göründüğü bildirildi.

Politis “Ukrayna Meselesini Yeniden Açmak İstiyorlar” başlıklı haberinde Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bağımsızlığı meselesinin Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’ni bölmeye devam ettiği ve bütün göstergelerin, Ukrayna kilisesinin, başpiskopos seçimine yönelik kampanyaların ana konularından biri olacağını gösterdiğini yazdı.

Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı meselesinin Rum Ortodoks Kilisesi tarafından yeniden açılmasının, Fener Rum Patrikhanesi, İskenderiye Patrikhanesi ve Yunanistan Kilisesi ile ciddi kriz yaratacağına dikkat çeken gazete böyle bir gelişmenin ABD ve Yunan hükümetlerinin işine gelmeyeceği için siyasi yan etkileri de olacağına işaret etti.

Habere göre Limasol Metropoliti Athanasios dün katıldığı bir radyo programında, Başpiskopos seçilmesi halinde Ukrayna ve Kiyev Metropoliti Epifanios’u anıp anmayacağı sorusuna “seçilirsem o zaman karar veririm. Sen Sinod karar verecek” dedi. Konuyla ilgili krizin, müteveffa II. Hrisostomos’un Epifanios’u anmaya ve ona kol-kanat germeye Sen Sinod’a danışmadan tek başına karar vermesi nedeniyle çıktığını söyleyen Athanasios, Sen Sinod’un 2020’de aldığı kararın hatırlatılması üzerine “kararı değiştirmek için konuyu yeniden gündeme getireceğini” kaydetti.

Athanasios’un bu kararının Moskova Patriği Kirillos’un işine geldiğine vurgu yapan gazete seçime kadar Başpiskoposluk “tahtına” vekalet etmekte olan Baf Metropoliti Yeorgios’un ve adaylardan “Konstantia ve Mağusa” Metropoliti Vasileos’un II. Hrisostomos döneminde alınan kararın değiştirilmemesi gerektiği görüşünde olduğunu yazdı, Vasileos’un “her bir ayaklarının bir kayıkta olmaması gerektiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre her üç din adamı da kilisenin rolü ile devletin rolünün bir birinden farklı olduğunu kabul etmekle birlikte Kilise’nin “etnarhlık” (ulusal liderlik) rolünü müdahale etmeksizin sürdürmesi, Eğitim Bakanı’nın seçilmesi ve atanmasında söz hakkı olmaması gerektiği görüşünü belirtti.

Öte yandan Haravgi “Tamasu” Metropoliti İseas’ın Fener Rum Patriği Bartholomeos’un davetlisi olarak 28-30 Kasım’da İstanbul’daki patrikhaneyi ziyaret edeceği bilgisi edindiğini yazdı. İseas’ın İstanbul’a kalabalık bir heyetle gideceğini ve Bartholomeos’la birlikte ayine katılması ihtimali bulunduğunu ekledi.