Toplantıda, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hüseyin Ademgil’in eğitim programlarını tanıtıcı sunumundan sonra oda temsilcileri ve ilgili bölüm başkanlarının görüş ve önerileri sunuldu. Toplantıya, İnşaat Mühendisler Odasını temsilen Gürkan Yağcıoğlu, Abdullah Ekinci, Bilgisayar Mühendisler Odasını temsilen Erkan Emirzade, Togan Çakmak ve Elektrik Mühendisler Odasını temsilen de Ali Murat Cellatoğlu ve İbrahim Aysal katıldı.

Gerçekleşen toplantıda çevrim içi (online) eğitim süreci, uygulama dersleri, staj ve saha çalışmaları, mühendislik programları akreditasyon çalışmaları, sektörün beklentileri, meslek odalarının üniversitelerden beklentisi ve diğer güncel konular görüşüldü.

Ayrıca, oda temsilcileri güncellenen bir takım standartları ve çağa ayak uydurmak adına odaların üniversitelerden beklentilerini ilgili bölüm başkanlarına aktardı. “Fakültemize bağlı programlarda yapılan güncellemeler ve içerik çalışmaları irdelenerek oda temsilcilerinden geri dönüşler alınmıştır” diyen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, öğrencilerin toplumsal bilincini ve mesleki gelişimini artırmak amacıyla müfredatlara serbest seçmeli ders olarak, çevre ve sürdürülebilirlik, liderlik ve yönetim gibi derslerin eklendiği bilgisini verdi. Oda temsilcileri ise, özellikle stajların ISO belgesine sahip iş yerlerinde yapılmasının öneminden bahsederek, mezuniyet sonrası proje yönetimi, ihale teknik şartname hazırlama ve değerlendirme ve özellikle mühendislik alanında ilgili hukuksal mevzuatın bilincinde olmaları gerektiğinin öneminden bahsettiler.