Meclis Genel Kurulu’nda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor.

Konuyla ilgili ilk sözü alan komite Başkanının ardından kürsüye CTP milletvekili Ceyhun Birinci çıkarak, bu tasarının hekim olarak kendisini mutlu ettiğini belirterek, burada önemli olanın kadrolar olduğunu kaydetti.  Birinci, artan nüfusa cevap veremeyen altyapı ve kadroların yarattığı sıkıntılara değindi.

Yeni kadroların da gündeme gelmesinin ve değişiklikler içinde yer almasının da memnuniyet verici olduğunu belirten Birinci, öngörülen değişikliklerle ilgili de bilgi vererek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birinci, bu yasanın geçmesiyle sorunların çözülmeyeceğine işaret ederek, sağlığın her alanında, bir an önce yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

3-5 ayda değişen bakanların bu sorunları çözmesinin mümkün olamayacağını kaydeden Birinci “sizin sorununuz sağlık ya da halk değil” dedi.

Birinci, yaşanan ilaç eksikliğine ve ilaçların fiyatlarına da değinerek, bütçede ilaca ayrılan paranın 3 aylık olduğunu kaydetti.

Artan, nüfusun sağlık hizmetinde sadece doktor eksikliği yaratmadığını, ambulans, tetkik, tahlil alanlarında da çeşitli sorunlar yaşandığını anımsatarak, “bu yasanın geçmesinin çok önemli olduğunu" ifade etti ve değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni etti.

Usar

CTP Milletvekili Sıla Usar, bu sürecin çok uzun sürdüğünü, tıbbın her gün geliştiğini ve güncel hizmet vermek için bir "orduya" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İlk görevin orduyu oluşturmak ve ardından da donatmak olduğunu söyleyen Usar, bu yasa çalışmasına kendisinin de 2015 yılında başladığını, aradan geçen 5 yılda çok sayıda doktor göçü yaşandığını hatırlattı.

Usar, bu tasarının yasallaşmasının bu kadar gecikmesi nedeniyle yaşanan kayıplara örnekler vererek, yasanın geçmesiyle de yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

İlaç eksikliklerinin sayılamayacak kadar çok olduğunu, en basit ilaçların bile bulunamadığı bir dönemde sadece kadroların tamamlanmasının mucize yaratmayacağını belirten Usar, içinde bulunulan ekonomik krizde insanların ilaç bile alacak parası kalmadığını vurguladı.

Her ülkenin krizlerle mücadele edecek tedbirler bulması gerektiğini söyleyen Usar, ilaç temin edilen yerlerin çeşitlendirilmesi ve ihaleler konusunda da teknik sorunlar yaşandığını belirtti.

Ekonomide tedbirler alınmazsa her alanda olduğu gibi sağlık alanında da aksaklıkların önüne geçilemeyeceğini belirten Usar, nüfus politikasının düzenlenmemesiyle ne ekonominin ne de sağlığın yoluna gireceğini söyledi.

Tasarı üzerinde emek veren herkese teşekkür eden Usar, yasanın gereklerinin yapılması için de takipte kalacaklarını kaydetti.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir yasayı görüşebiliyor olmaktan mutlu olduğunu kaydederek, bu yasanın bilimin ilerlediği hızda değişememesinin sakıncalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yasanın uzun zamandır ihtiyacı karşılayacak niteliklere sahip olmadığına işaret eden Rogers, tekniker, hasta bakıcı, hemşire gibi kadroların da bu yasayla doldurulmasının yolunun açıldığını söyledi.

Rogers, bu yasanın çok kapsamlı olduğuna işaret ederek, işleyişi gördükçe eksikliklerin de ortaya çıkacağını belirterek, gözlemlediği aksaklıklara örnekler verdi.

Barış ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Sosyal Hizmetler Dairesiyle işbirliği içinde çalışmasının önemine ilişkin fikirlerini paylaşan Rogers, hazırlanan yasada bu konunun da gözardı edildiğini söyledi.

Bu yasanın çok önemli olduğunu ama sağlıkta reform anlamına gelmeyeceğini söyleyen Rogers, bu yasada değiştirilmeyen ama kısa sürede tartışılması gerekecek konunun da baş hekimlikler olduğunu, belirtti.

-Şahali

CTP milletvekili Erkut Şahali, insan kaynağı sorununun giderilmesinin sorunları çözmeyeceğine işaret ederek, sağlık alanında çözülmesi gereken daha bir dizi sorun olduğunu belirtti.

Dün üzerinde çok tartışılan 59 milyon euroyla tam donanımlı 2 hastane yapılabileceğini, ya da yaşanan ilaç sıkıntısının çözülebileceğini söyleyerek, yapılabileceklerle ilgili beklentisinin yüksek olmadığını kaydetti.

Hükümetin yaşanmakta olan sorunların büyümesine katkı sağladığını savunarak, bu yasanın da sağlık sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini söyleyen Şahali, kamu sağlık hizmetleri verilen yerlerin de insan onuruna yaraşır hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Şahali, Mehmet Seyis’in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarını paylaştığını, son dönemlerinde de birden çok cihazın yardımıyla yaşamını sürdüren biri olarak elektrik kesintilerinden nasıl etkilendiğini ve cihaz aparatlarına ulaşamamasıyla ilgili paylaşımlarını hatırlattı.

-Özuslu

CTP milletvekili Sami Özuslu, yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle sağlığa erişimin, "lüks, hatta imkansız" hale geldiğini, bunun da bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade ederek, sağlığa erişim ve gelişimin temel insan hakkı olduğunu hatırlattı.

Gelir adaletsizliğinin hem hastane hizmetlerinde hem de ilaca erişimde sorunlar yarattığını, hatta kanser hastasına ilaç temin edemeyen bir sosyal devletten bahsetmenin abes olduğunu kaydetti.

DAÜ 5. Uluslararası Sibernetik ve Bilişim Problemleri Konferansı’nda temsil edildi DAÜ 5. Uluslararası Sibernetik ve Bilişim Problemleri Konferansı’nda temsil edildi

Özuslu, asgari ücretten az maaş alan sosyal sigortalıların sağlık harcamalarının karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “gelin istikrarlı bir para birimine geçelim” dedi ve bu konuyu  tartışmaya bile kimsenin yanaşmadığını belirtti.

Olgun Amcaoğlu da her türlü platformda bu konunun söz konusu olamayacağını anlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Özuslu, yaşanan ilaç sıkıntısının “iki toplumlu sağlık komitesi” yokmuş gibi davranıldığını ve insanların temiz çevrede yaşam hakkının da yok sayıldığını belirtti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bu yasanın bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hiçbir yasanın sonsuza kadar faydalı olacağı garantisi olmadığını, uygulamalarda görülecek eksikliklerin giderilebileceğini belirtti.

Mevcut yasada küçük değişikliklerle yapılacak noktaların ve ardından da daha kapsamlı sağlık yönetimi yasası için çalışma yapılması talimatı verdiklerini belirten Dinçyürek, bazı düzenlemelerin sadece yasayla olamayacağını, bu yasanın acil servislerin daha iyi çalışması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Dinçyürek, yeni doğan servisini bu yasaya dahil etmenin de kendisince uygun olduğunu ve paydaşlarla kısa sürede bu sorunu çözmek istediğini kaydederek, Girne Hastanesi’nin tamamlanması için hedefin 2024 mart olduğunu, hasta bakımı için yaratılan kadroların da yasal zemine kavuşturulmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yaşlı bakım konusunda da görüşme yaptıklarını ve yakında protokol imzalayacaklarını dile getiren Dinçyürek, Kalkanlı'dan Bülent Ecevit’e transferin iyi bir rahatlık sağlayacağını ifade ederek, bu alanda yapmayı planladıklarını anlattı.

İlaç konusundaki eksikliklerin farkında olduğunu ve bakan olmasının ardından ilk gündeminin ilaç olduğunu ve bugünkü durumun sürdürülemez olduğunu kaydeden Dinçyürek, takip sisteminin çok gerekli olduğunu ve bu hizmeti veremezlerse çeşitli sorunların da beraberinde geleceğini söyledi.

Ek bütçe için ön çalışma yaptıklarını ve ilaç ihtiyacının belirlenmesi için adım attıklarını ve güncel ihtiyacı belirlediklerini belirten Dinçyürek, eksikliğe sebep veren adımları da ortadan kaldırmak için çalışacaklarını kaydetti.

Dinçyürek, devletin e-devlet hizmetlerinde sağlığın yer alamamasının kabul edilebilir olmadığını dile getirerek, randevu, raporlama gibi konularda adım attıklarını, bazı şeylerin parayla değil özverili çalışmayla da çözülebileceğini belirtti.

Havaalanındaki ambulans konusunun da işletmenin mükellefiyetinde olduğunu, bunu da ilgili bakanlıkla istişare içinde gündeme alacaklarını belirten Dinçyürek, ambulans ihtiyacını gidermek için de adımlar attıklarını söyledi.

Sadece hastane değil donanım ihtiyacını gidermek için de süratle adım atacaklarını ifade eden Diçyürek, tüm adımları paralel ve istişare içinde çözmeyi umduklarını belirtti.