Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Gündemde, Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi, Hafız Hüseyin Şiraz Vakfına ait emlakın kiralanmasına ilişkin yasa tasarısı ve Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi yer alıyor.

Bunun yanında, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 10.00’da başlayacak.

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin organize ettiği “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin organize ettiği “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı

Gündeme göre, “Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmında”, aşağıdakiler ele alınacak:

“Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:2/1/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu, Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfına Ait Lapta Hudutları Dahilinde XI/14E1, Parsel No.296, 276 ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakin M.Ş.18840 Numaralı Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 Yıllığına Kiralanabilmesi İçin Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı'ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:3/2/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:74/2/2022) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu.”

Söz konusu görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 39/1/2022) üçüncü görüşmesi yapılacak.

Genel Kurul, güncel konuşmalarla devam edecek.