LAÜ Hemşirelik Programı 5 yıl süre ile akredite edildi

 

Kredi kartını vermediği gerekçesiyle eşini darp etti Kredi kartını vermediği gerekçesiyle eşini darp etti

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokuluna bağlı Hemşirelik programı, Almanya’nın “Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS)” kuruluşu tarafından 5 yıl süre ile akredite edildi.

  Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, bireylerin eğitim alma haklarının,  sadece “eğitime erişim” anlamında değil, “kaliteli eğitim” alma biçiminde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve bu noktada; yüksek öğretim kurumlarında eğitim programlarının niteliğinin arttırılması, belirli standartlara göre yapılandırılması ve sürekli iyileştirilmesinde, bağımsız dış kalite güvence onayının gösterilmesi açısından akredite edilmiş olmanın önemli bir yöntem olduğunu ifade etti. Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olarak, akreditasyon sürecinde, kurumsal performanslarını artırmaya odaklandıklarını belirten Demiralp, “Bu başarının elde edilmesinde Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen destek çok önemliydi, bu nedenle öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e saygı ve şükranlarımı sunarım” dedi.

  Akredite edilmiş programların en önemli özelliklerinin, öğrenciler ve mezunlar açısından uluslararası hareketlilikte, değişim programları ve mezuniyet sonrası eğitim programlarından yararlanmayı sağlaması, ya da diploma ve derecelerinin tanınması yoluyla, iş başvurularında mesleki ve akademik yeterliliklerin istenilen standartlarda gösterilebilmesi olduğunu ifade eden Demiralp; tüm kriterleri başarıyla karşılayarak “AHPGS” tarafından 5 yıl süre ile akredite edilmenin, öğrencileri için çok önemli olduğunu söyledi.    Akreditasyon çalışmalarını ekip olarak titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Demiralp, objektif yöntemler baz alınarak bilimsel metotlar ile ilerlemenin, karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir sonuçlar üretildiğinden emin olarak süreci sürdürülebilir kılmanın, kaliteli eğitim ve sonuç olarak akreditasyonlar için gerekli olduğunu da sözlerine ekledi. Demiralp, “Süreçte özverili çalışmalarından dolayı Hemşirelik Yüksekokulu akademik ve idari personeline, süreci destekleyen paydaşlarımıza, değerli öğrencilerime çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.