Genel Tarım Sigortası Fonu, ülkede hayvansal üretimin devamlılığı ve doğru besleme yöntemlerinin uygulanabilmesi için kaliteli kaba yem (sano, silaj) yapımının yoğunlaştığı bu günlerde, tahıl ve yemlik baklagil üretimi yapan ve ürünlerini sano, silaj olarak değerlendirmek isteyen üreticileri uyardı. 

Genel Tarım Sigortası Fonu, beyan doğruluğu ve zarar tespit çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için “2000 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereği parsellerin sağında ve/veya solunda ve/veya ortasında bir biçerdöver ağzı kadar (3 metre) biçilmemiş alanı emare olarak bırakılması gerektiğini hatırlattı.

KTÖS ve KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak KTÖS ve KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak

Bu bağlamda emare bulunmayan arazilerde herhangi bir beyan doğruluğu ve/veya zarar tespiti yapılamayacağını ve buna bağlı olarak da hak talep edilemeyeceği uyarısında bulunuldu.