Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği KIB-TEK konusunda eleştiri ve önerilerde bulundu…

Açıklamada, bir ülkede enerji sektörünün, savunma, sağlık, eğitim ve gıda güvenliği ile milli sektörler içerisinde sayıldığı, dolayısıyla ile bu sektörlerin ülkelerin gelişebilmesi ve sürdürülebilir olması için büyük role sahip olduğu ifade edildi.

“KIB-TEK’in yıllar içerisinde ayyuka çıkan rüşvet ile geniş yolsuzluk ağı iddiaları tam anlamı ile ortaya çıkarılmadan ve gerekli cezai yaptırımlar uygulanmadan kurumun düze çıkması mümkün görünmemektedir” denilen açıklamada, kamu menfaatini göz önünde bulundurmayan kişi ve kişilerin adaletin karşısına çıkarılması ve verdikleri tahribatın cezasını çekmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“EL-SEN, eğer samimi ise Kurumu tümüyle iyileştirmek ve yolsuzluklardan arındırmak için eylem yapmalıdır. Hükümetin sürekli AKSA’nın borçlarını devraldığı bir yapı sürdürülebilir değildir ve EL-SEN bunun esas sorumlusunun kurumu zarara uğratan çeşitli odaklar olduğunun bilincinde olmalıdır. Demokratik bir hak olan eylemlerin de halkı kötü etkilememesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki demokrasinin sınırları başka bireylerin hak alanına girmesi ile son bulur. Elektrik faturasını düzgün ödeyen halka düzgün hizmet vermemek kendilerine yakışmamaktadır.”

"Ana muhalefetin bugün protestosunu gerçekleştirdiği sözleşmenin ise ilk olarak kendi döneminde imzalandığını unutmaması gerektiği" belirtilen açıklamada, “O zaman bu sözleşmeye imza atanlar, hangi koşullarda imza atmışlardır? Şimdi nerededirler ve yine aynı dönemde Kurum ile ilgili ortaya dökülen yolsuzluk iddialarında rolleri nedir? Bunlar iyice araştırılmalıdır” denildi.

Dernek açıklamasında, Hükümet’in ise Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndan önce halka kulak vermesi ve “kötü yönetim ile yolsuzluk meselelerini” açıklığa kavuşturması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Aynı zamanda kurum çalışanlarının KIBTEK’in özelleşmesi, AKSA’nın rolünün devam edip etmeyeceği veyahut TC-KKTC Enterkonnekte projesinin oluşması durumunda dahi işlerini kaybetmeyecekleri ve güvende oldukları iyice belirtilmelidir. Çalışanların bugün sokağa dökülmesi ülke kaygılarının yanında, haklı olarak kendi gelecekleri ile de ilgilidir. Dolayısı ile hükümetin bu konuda bilinçli bir irade göstermesi gerekmektedir.”

Açıklamada şu öneriler sıralandı:

“·       Yolsuzluk dosyalarının ivedi şekilde sonuçlanıp gereken cezaların verilmesi,

·       Mali tabloların şeffaf bir şekilde açıklanması,

Hasan Yılmaz Işık’tan hükümete çağrı Hasan Yılmaz Işık’tan hükümete çağrı

·       Yeniden yapılandırma çalışmalarının başlayıp tamamlanması,

·       Çağdaş ve hesap verebilir yönetim sistemi kurulması,

·       TC’den kablo ile gelecek olan elektrik projesinin ivedi şekilde anlaşması yapılıp, çalışmalarının başlatılması,

·       Kamu ve Özel enerji çeşitliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları önündeki engellerin kaldırılması,

·       Gerekli olan yatırımların yapılması için kısa-orta ve uzun dönemli hareket planı oluşturulması.