Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, 1 Mayıs mesajında, emekçilerin; daha eşit, adil, barışçı, özgürlükçü, sınıfsız ve sömürüsüz bir ülke ve başka bir dünya için dayanışma içerisinde mücadeleyi en üst seviyeye çıkarması gerektiğini söyledi.

Gürtay mesajında, “İşsizlik, ekonomik kriz, zamlar, yoksullaşma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her geçen gün zorlaşıyor. Düzen emekçi halkımızın işini, aşını geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

 Gürtay, uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın bu yıl böylesi bir koşulda karşılandığını söyleyerek, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de mevcut düzenin emekçilerin sorunlarının çözümünde ne kadar yetersiz olduğunun koşullar ağırlaştıkça çok daha net görülebildiğini söyledi.

Gürtay’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, ekonomik krizler, savaşlar, artan eşitsizlikler, yoksulluk ve işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen insanlığın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor.

Bizler, bu topraklarda yaşayanlar, emeği, bilimi, aklı ve insan yaşamını öncelemeyen bir anlayışla yönetilenler, gün geçtikçe daha ağır bedeller ödüyoruz. Şeffaf olmayan ve tartışmalı bir ülke yönetimiyle dünyanın en başarısız ülkelerinden birinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sermayenin çıkarları için, emek, akıl, bilim ve binlercemizin sağlığı yok sayılıyor. İş yerlerimizdeki baskı, mobbing şiddet, sömürü tahammül edilmez noktaya varıyor.

Bugün halen sırf emekçi halkımıza gerçekleri ulaştırmak ve mesleğini icra edebilmek için zor koşullarda bulunan birçok meslektaşımız hak ihlalleri ile karşı karşıya. Meslektaşlarımızı bu koşullara maruz bırakan bu zihniyeti kabul etmiyor ve buna karşı susmayacağımızı bugün de bir kez daha hatırlatıyoruz.

Biz basın emekçileri de emeğinin sömürülmediği, hiçbir basın emekçisinin sosyal güvencesiz çalıştırılmadığı, her yeni güne işsizlik korkusuyla başlamadığı, sendikal örgütlenmenin engellenmediği, sadece mesleğinin gereklerini yerine getirdiği için hakkında davalar getirilmediği, düşüncelerin özgürce ifade edildiği, eşitliğin, adaletin, hukuk kurallarının herkese eşit uygulandığı, sınıfsız, sömürüsüz, adil, eşit ve herkesin barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz.”

Hak kazanımlarının ancak ve ancak mücadele sürdüğü müddetçe elde edileceğini kaydeden Gürtay, “Bu sebeple biz emekçiler, daha eşit, daha adil, barışçı, özgürlükçü, sınıfsız ve sömürüsüz bir ülke ve başka bir dünya için dayanışma içerisinde onurlu mücadelemizi en üst seviyeye çıkarmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Tüm emekçilerin gününü selamlayan Gürtay, “Umudumuzu ve mücadelemizi yan yana büyüteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.  Umudumuz mücadele birliğimizde ve dayanışmamızdadır. Yaşasın 1 Mayıs!” ifadelerine yer verdi.

 

Gazimağusa’da 264 işletmeye 'koyun keçi çiçeği' hastalığı karantinası Gazimağusa’da 264 işletmeye 'koyun keçi çiçeği' hastalığı karantinası