TKP-YG, Anayasa’nın kökten değişime ihtiyacı olduğunu belirterek Meclis’teki partileri yeni ve demokratik bir anayasa çalışmasının başlatılmasına ön ayak olmaya davet etti.

TKP-YG’den yapılan açıklamada “Merkez Yönetim Kurulumuz Cumhuriyet Meclisi’nden oy çokluğuyla geçen anayasa değişiklik paketini değerlendirmiş ve 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak referandumda hayır deme ve bu amaçla çalışma yapma kararı almıştır” denildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin yakın geçmişte de kısmi anayasa değişikliği paketi hazırladığı ve bunu oy birliğiyle kabul etmesine karşın, 29 Haziran 2014 tarihinde yapılan halk oylamasında yüzde 60 oy oranıyla reddedildiği kaydedilen açıklamada MYK’nın bu durumu da göz önüne aldığı ifade edildi.

TKP-YG, halkın ret gerekçesinin, Anayasa’daki geçici 10’uncu maddenin kaldırılmaması olduğunu savunarak şimdi daha dar kapsamlı bir değişiklik paketinin halkın önüne konulmasını halkın 2014 iradesine saygısızlık olarak değerlendirdiğini belirtti.

“Yürürlükte olan 1985 Anayasası’nın halkımızın ulaştığı demokratik yaşam düzeyinin oldukça gerisinde olduğu saptamamızdan hareketle, hazırlandığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 12 Eylül askeri rejimin etkilerini taşıyan mevcut anayasanın kökten bir değişime ihtiyacı olduğu görüşündeyiz” denilen TKP-YG açıklamasında, Meclis’teki partiler yeni ve demokratik bir anayasa çalışmasının başlatılmasına ön ayak olmaya davet edildi.

Açıklamada, bu davete uygun hareket edilmeyip anayasa değişiklik paketinin halkoyuna sunulmasında ısrar edilmesi halinde, yurttaşlar “hayır” oyu kullanmaya çağrıldı.