SAĞDUYU ŞART, HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ….

GARİBAN ET YİYEMESİN DİYE DEĞİL !!!

DAHA ADİL, DAHA EŞİT İMKANLAR İÇİN MÜCADELE EDİNİZ !…

ZİYA EMİR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir, Genel grev kararı alan sendika ve birliklere çağrıda bulundu.

Ziya Emir sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı çağrıda sendika ve birlikleri sağduyuya davet ederken şu noktalara dikkat çekti : Günümüzde çeşitli sosyal ve ekonomik gerekçelerle yapılan eylemler, toplumun farklı kesimlerinin haklarını savunma amacı taşır. Ancak bazı eylemler, amacından saparak toplumsal adaleti zedeleyebilir.

Bu bağlamda, gariban vatandaşın ucuz et ihtiyacını karşılamak adına yapılan bir eyleme karşı durmak, toplumsal vicdanın sesini dinlememek demektir. Oysa ki, eylemler daha geniş bir perspektifte, tüm çocukların eşit imkanlara sahip olması için yapılmalıdır.

ÖĞRETMEN SENDİKALARI GERÇEKLERE GÖRE HAREKET ETSİN

Çocuklar arasında eşitsizlik, toplumun kanayan yaralarından biridir. Bugün bazı çocuklar kebap yemek beğenmezken, etin tadını bilmeyen çocukların varlığı, bu eşitsizliğin acı bir göstergesidir. Bu durumu değiştirmek, toplum olarak hepimizin görevi olmalıdır. Öğretmen sendikaları, çocuklar arasındaki bu eşitsizliği ortadan kaldırmak adına eylem yapmalı; genel grevleri, tehlikeli ve yetersiz okul binalarının düzeltilmesi için gerçekleştirmelidir. Özel okullara mecbur bırakılan ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmeli ve eğitimde fırsat eşitliğini savunmalıdır.

ÇARE ÜRETİMİ UCUZLATMAKTA İTHALATI YASAKLAMAKTA DEĞİL

Hayvancılar Birliği de halkın desteğini arkasına almak istiyorsa, yem fiyatlarını düşürmek için üretimi artırma çareleri aramalıdır. Devletin yem hammaddesini ithal ederek maliyetten hayvancıya satması, yem fiyatlarını ucuzlatacak ve bu da halkın daha ucuza et yemesini sağlayacaktır. Böyle bir eylem, halkın desteğini kazanacak ve toplumsal faydayı maksimize edecektir. Ancak, dar gelirlinin çocuklarının da et yeme hakkına saygı duymak gerekir. Halkın ucuza et yiyebilmesi için verilen donmuş et ithal iznine karşı yapılan eylemler, bu çocukların et yeme hakkını ellerinden almaktadır.

Oğlunu kaçıran anneye iki yıl hapis cezası Oğlunu kaçıran anneye iki yıl hapis cezası

Bu eylemlere halk desteği beklemek gerçekçi değildir ve toplumsal adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Sonuç olarak, eylemler toplumun geniş kesimlerinin menfaatlerini gözetmeli ve adalet duygusunu pekiştirmelidir. Gariban vatandaşın ucuz et ihtiyacını karşılamak için yapılan eylemlerin karşısında durmak yerine, bu tür eylemler desteklenmeli ve daha geniş çaplı adalet ve eşitlik için mücadele edilmelidir.

Çocuklarımızın eşit imkanlara sahip olduğu, eğitimde ve beslenmede fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplum hedefimiz olmalıdır. Bu doğrultuda, öğretmen sendikaları ve Hayvancılar Birliği gibi kuruluşlar, eylemlerini toplumsal adalet ve eşitlik çerçevesinde gerçekleştirmelidir.

Editör: Mehmet Mehmet