Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu'nun görüşülmesiyle olağanüstü birleşim 23.15’te sona erdi.

Ancak hükümetin yeni bir olağanüstü toplantı çağrısı yapması, Meclis'te tartışma yarattı.

-Taçoy

İstatistik Kurumu'yla ilgili rapor konusunda söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, eksik yanlış veri girişleri yapıldığına ilişkin konuyu değerlendirdi.

Sepeti oluştururken ilçelerden veri alınan toplam 641 iş yerinden fiyat alındığını söyleyen Taçoy, 42 kiracıdan fiyat derlendiğini, meyve ve sebze fiyatlarının ayda üç defa döviz fiyatlarının günlük olarak değerlendirildiğini belirtti. 

Fiyat değerlendirmelerinden ortaya çıkan genel sonucun baz alındığını dile getiren Taçoy, veri girişinin farkının bir şey fark ettirmediğini, “devede kulak olduğunu” söyledi. 

Verilerin günü gününe alınıp yansıtıldığınu belirten Taçoy, ağırlıkların da farklı oluğunu şeker ile etin ağırlığının aynı olmadığını kaydetti. 

Taçoy, kurumun yaptığı işlemlerin uygun olduğu yönünde AB uzmanının da görüş belirttiğini yeni programda hata payının daha da az olacağını belirtti. 

Hane halkı hesaplaması ve nüfus sayımı konusuna da değinen Taçoy, hayat pahalılığında bunların da etkisi bulunduğunu kaydetti. 

-Öztürkler

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, DPÖ’nün ve İstiatistik Kurumu'nun verilerle doğru bir şekilde çalıştırılmasının önem arz ettiğini söyledi. 

Nüfus konusunun ülkenin geleceğinin planlamasında ciddi bir önem arz ettiğni dile getiren Öztürkler, gerçekçi ve doğru veri için paydaşlarla plan ve programların ortaya konması gerektiğini kaydetti. 

Mekansal Adres ve Kayıt Sisteminin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Öztürkler, tüm belediyelerin sistemi kullanmasının önemine vurgu yaptı. 

Bu verilerin ortaya konmasının İstatistik Kurumu verileri için de önem taşıdığını söyleyen Öztürkler, nüfus verilerinin sadece sayı değil, eğitim düzeyi, demografi, sağlık gibi alanlarda da önem taşıdığını belirtti. 

Öztürkler, e-devletin de önemli olduğunu söyleyerek, veriye hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacağını kaydetti. 

Mülteciler konusunda Düzensiz Göç Merkezinin hayata geçmesinin önemine vurgu yapan Öztürkler, doğru şekilde planlama yapılması gerektiğini belirtti.

-Ek sunuş.. Yeni bir olağanüstü toplantı çağrısı

Konuşmaların ardından ek sunuş yapılarak, Danışma Kurulunun İç Tüzüğün 92. Maddesinin uygulama yöntemine ilşkin kararı onaya sunuldu. 

Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı , Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi Değişiklik Yasa Önerisi ve Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı,  Ceza Değişkilik Yasa Tasarısı, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kıbrıs Türk

Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi’nin 92. maddede öngörülen süreye bakılmaksızın yapılacak olan ilk genel kurul birleşim gündemine alınmasını içeren karar onaya sunuldu. Bu esnada CTP’nin şerhi okunarak, “3 Temmuz Olağanüstü Genel Kurul gündemi tamamlandıktan sonra aynı gün ilerleyen saatlerde gruplar arası mutabakat olmadan yeni bir çağrı yapılmasının CTP tarafından uygun görülmediği” belirtildi.

Topçuköy şehitleri anıldı... Tatar: “Federasyon defteri kapandı.” Topçuköy şehitleri anıldı... Tatar: “Federasyon defteri kapandı.”

-İncirli 

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli bugünkü olağanüstü oturum için iyi niyet gösterdiklerini söyleyerek Meclis çalışmaları için diyalog ve istişare önemli olduğunu belirtti. 

İncirli, bir yasa ile ilgili olarak hükümetin, üçüncü okumasının ivediliği olmadığının fark ettiğini bu fark edildiğinde yasanın komiteye geri çekildiğini, baştan konular değerlendirilecek gibi davranıldığını akşam saatlerinde aslında olağanüstü gündemde olmayan yasaların görüşlemeyeceğinin fark edildiğini söyledi. 

Hükümetin başka bir çözüm ortaya koyarak olağanüstü Meclis Genel Kurulu çağrısının bugün için yineleneceğinin öğrenildiğini dile geitren İncirli, aynı gün içinde bu vakitte olağanüstü genel kurul yapılması çağrısı yapılacağını öğrendiklerini kaydetti.

İncirli, hükümetin diyalog yolunun bu şekilde bertaraf edildiğini ifade etti. 

Bugünkü gündemin tamamlandığını dile getire İncirli, yeni olağanüstü toplantı çağrısı yapılacaksa bunun da diyalogla yapılması gerektiğini bugün yapılanın doğru olmadığını söyledi. 

İncirli, CTP grubu olarak olağanüstü Genel Kurul çalışmalarının sonlandığını kabul ettiklerini, yeni bir gündem ve çağrı için istişareye ihtiyaç olduğunu belirtti. 

-Özdenefe 

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Alacakaranlık bir parlamento oturumundan geçiyoruz” dedi. 

Özdenefe, parlamento yapısının bypass edilmeye çalışıldığını savunarak, Meclis'in yüceliğini, halkın itibarını korumak için gaileleri olduğunu, Meclis'in Anaysa'ya uygun etik değerler çerçevesinde çalışması gerektiğini kaydetti. 

Özdenefe, Anayasa'ya atıfta bulunarak, haziran sonunda Meclis'in olağan çalışmalarının tamamlandığını olağanüstü çalışmanın hangi kriterlerde olacağının iç tüzük tarafından belirlendiğini, şu anda yapılana demokrasi denilemeyeceğini, Meclis Başkanı'nın da Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü'ne uyulmasını sağlaması gerektiğini belirtti. 

-Atun 

UBP Milletvekili Sunat Atun, gündemin uzadığını, geçen hafta yapılan istişarenin oy çokluğu bulunan tasarıların bugüne bırakılmasıyla ilgili olduğunu belirtti. 

Mukavemetçilere gazi ünvanı verilmesiyle ilgili düzenleme ve Vakıflar İdaresinin ek bütçesinin herkesin bilgisi dahlininde olduğunu söyleyen Atun, trafik cezalarıyla ilgili düzenlemelerin de önemli olduğunu belirtti. 

Atun, itibarından kaybedecek olanın çalışan değil çalışmayan Meclis olduğunu söyleyerek, komitelerin söz konusu yasaları çalıştığını, siyaset yapma uğruna komitelerde verilen emeklerin harcanmaması gerektiğini, yasaların toplumun ihityacı olan yasalar olduğunu iç tüzükle ilgili de herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını belirtti. 

Atun, olağanüstü oturumlarda hazır olan yasaların beklemesine gerek olmadığını dile getirdi. 

Atun’un konuşmasının ardından CTP Milletvekili Özuslu, kürsüye çıkmak istedi ancak Cumhuryet Meclisi Genel Başkanı Zorlu Töre'nin her partiden bir kişiye söz verilebileceğini söyleyerek, izin vermemesi tartışma yarattı. 

Meclis iç tüzüğüne ilişkin kararın oy çokluğuyla onaylanmasının ardından oturum 23.15’te sona erdi. 

Kaynak: rss