Limasol Türk Kooperatif Bankasın da meydana gelen usulsüzlüklerle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar Hüseyin Kemaler, İlkin Yoğurtçuoğlu ve Erk Berkin teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

59 yaşında hayatını kaybetti 59 yaşında hayatını kaybetti

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, huzurunuzda bulunan zanlı 1 Hüseyin Kemaler’in, “Fasıl 154 Ceza Yasası Zimmet, Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesine Tahrik, Görevi Kötüye Kullanma ve 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından, zanlı 2 İlkin Yoğurtçuoğlu’nun, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapmak, Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesine Tahrik, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası ve 39/2001 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarına, zanlı 3 Erk Berkin’in “Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesine Tahrik ve 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından methalder olduğunu belirtti.  Polis memuru Yıldıran,  26.08.2021 tarihinde PGM Adli Polis Müdürlüğü kanalıyla teslim alınan, KKTC Merkez Bankasının Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd de gerçekleştirdiği Isıtma Giderleri Kalemi Altında Muhasebeleştirilen Genel Müdürlük Katları için alınan mazot giderlerindeki Muvazaalı İşlemlerle İlgili olarak hazırlanan denetim raporunda; Bankanın ısıtma giderlerinin 2017 yılı içerisinde 67.087 TL ve 2018 yılı içerisinde de 35.417 TL iken 2019 yılı içerisinde ısıtma giderlerinin artış göstererek 295.485 TL ve 2020 yılı içerisinde de artış göstererek 370.298 TL olduğu, ayrıca bazı faturaların muhasebe kaydının geriye dönük yapıldığı, yine bazı faturalarda da bankanın mazot olan ısıtma altyapısına rağmen mazot yerine benzin harcaması yapıldığının görüldüğü ve banka yetkililerinin de KKTC Merkez Bankasına ısıtma giderlerinin artma sebebi olarak “Covid 19 salgını dolayısıyla hem çalışma ortamlarının havalandırılması temelinde pencerelerin açık tutulması hem de eş zamanlı olarak sistemin de çalışıyor olmasından kaynaklanmıştır” şeklinde bir yazı ile cevap verdikleri öğrenildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak Limasol Türk Kooperatif Bankasından Isıtma Giderleri Kalemi Altında Muhasebeleştirilen ve Zanlı 3 Erk Berkin’in direktörü olduğu Eva Ltd isimli benzin istasyonuna ait ve banka tarafından bahse konu benzin istasyonuna ödeme yapılması için üzerleri Limasol Türk Kooperatif Bankası o dönemki Yönetim Kurulu Başkanı Zanlı 1 Hüseyin Kemaler ve Banka Genel Müdür Zanlı 2 İlkin Yoğurtçuoğlu tarafından imzalanmış değeri toplam 501 bin TL olan 5 ayrı fatura karşılığında ve bankaya ait ısıtma gideri hesap ekstresi ve Eva Ltd.’ye ait hesap ekstresi teslim alınıp emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde bahse konu faturaların 20.000 TL’den yüksek meblağlı olduklarından banka tarafından konu faturaların ödenmesi için Yönetim Kurulu kararı gerekirken böyle bir karar alınmadan o dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Zanlı 1 ve bankanın Genel Müdürü Zanlı 2 tarafından 5 adet faturanın üzerinin ve yine 5 adet faturadan ayrı 1 adet başka faturanın da banka tarafından ödenmesi için Zanlı 2 tarafından imzalandığı ve bu 6 adet fatura için banka tarafından Zanlı 3 ün direktörü olduğu Eva Ltd e toplam 532.000 TL ödeme yapıldığı tespit edildiğini anlattı. Polis, yine mesele ile ilgili olarak bankanın ısıtma altyapısının mazot ile çalıştığı, bankanın birer ton dan toplam 2 ton olan 2 adet mazot deposu olduğu ancak bazı ısıtma gideri faturalarının ısıtmaya gerek olmayan yaz ayına ait olduğu ayrıca fatura üzerinde mazot yerine kurşunsuz benzin yazdığı tespit edildiğini belirtti. Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde soruşturmaya konu Eva Ltd’e ait 6 adet fatura karşılığında bankaya mazot ve/veya benzin alınmadığı halde banka tarafından Eva Ltd e ödeme yapıldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, 2019- 2020 tarihleri arasında Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd Yönetim Kurulu Başkanı olan Zanlı 1 Hüseyin Kemaler’in Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’de görevi nedeniyle koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu bankaya ait Isıtma Giderleri hesabından, bankaya gerçekte mazot alınmadığı halde mazot alınmış gibi sahte olarak düzenlenen Eva Ltd’ e ait 5 adet faturayı yetkisi olmadığı halde ödenmesi için imzalayıp toplam 501.000 TL meblağ üzerinde malikmiş gibi bankaya ait meblağın hileli olarak Eva Ltd’ in Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd’ deki hesabına aktarılmasını ve Zanlı 3 Erk Berkin’ in direktörü olduğu Eva Ltd’ in tasarrufuna geçmesine olanak sağlayıp zimmet suçunu işlediklerini belirtti. Polis,  mesele ile ilgili olarak 2019- 2020 tarihleri arasında Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd Genel Müdürü olan zanlı 2 İlkin Yoğurtçuoğlu’nun Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. e, Eva Ltd’ den gerçekte mazot alınmadığı halde bankaya mazot alınmış gibi düzenlenen Eva Ltd’ e ait 6 adet faturanın banka tarafından 532.000 TL’nin zanlı 3 Erk Berkin’nin direktörü olduğu Eva Ltd’e ödenmesini sağladığını anlattı. Mali Polis, KKTC Merkez Bankası’nın tespitinden ayrı Mali Şube tarafından yürütülen soruşturmada neticesinde 2017 yılında yine ısıtma giderlerinden Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. personeline prim ödemesi yapabilmek ve yapılacak işlemin KKTC Merkez Bankası tarafından tespit edilememesi için bankaya gerçekte mazot alınmadığı halde mazot alınmış gibi düzenlenen Eva Ltd’ e ait 4 adet toplam 18.020 TL meblağlı faturanın banka tarafından ödemesi yapılması için Genel Müdür olarak görev yapan zanlı 2 İlkin Yoğurtçuoğlu tarafından imza edilip  18.020 TL meblağın, önce zanlı 3 Erk Berkin’in direktörü olduğu Eva Ltd’ e gönderilmesini, daha sonra da bahse konu meblağın Eva Ltd den geri bankaya gönderilmesini sağladığını belirtti. Polis, Eva Ltd’ in direktörü ve Limasol Türk Kooperatif Bankası hissedarı Zanlı 3 Erk Berkin’in, Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’e, gerçekte mazot vermedikleri halde bankaya mazot vermişler gibi Eva Ltd’e ait 6 adet Sahte faturayı düzenledikleri ve banka kaynaklarından hileli bir şekilde toplam 532.000 TL’nin şirketleri Eva Ltd’in tasarrufuna geçmesini sağladığını anlattı. Polis, mesele ile bağlantı Eva Limited’in diğer direktörü olan H.B.’nin Yoğun Bakım servisinde tedavi gördüğünden mahkeme huzuruna getirilemediğini belirtti. Polis, zanlıların aleyhine Limasol Bankası’ nda yapılan usulsüz işlemler ve Limasol Sigortada yapılan usulsüz işlemler ve mazot alımları ile ilgili olarak da yürütülen soruşturma bulunduğunun altını çizdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20’şer bin TL nakdi teminat yatırması, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 350 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.