(Kamalı Haber) 

Ercan Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde yapılan operasyonda Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmek isteyen zanlılar E.N.E, U.M.L, P.C.A, P.B ve S.H tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Arslan, olguları aktardı.

Polis, 23.03.2022 tarihinde, saat 19:15, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Ercan Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, yapılan operasyonda, Zanlı 1 E.N.E'nin kullanımında bulunan Salon araç içerisinde, Zanlı 2 U.M.L, Zanlı 3 P.C.A, Zanlı 4 P.B ve Zanlı 5 S.H'yi tespit edilerek, Zanlı 1'E  yapılan soruşturmada kişi başı 100 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip G.K.R.Y.'ne geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihte zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ve Zanlı 1'in tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun mahkeme emri ile incelenmek üzere emare alındığını anlattı.

Polis, aynı tarihte zanlı 1 ile zanlı 4’ün gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, meselenin henüz yeni meydana geldiğini, zanlıların KKTC'deki statüleri ile vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan bu bağlamda zanlıların 1 gün süre poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargı Mine Ozankaya, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.