Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, KIB-TEK’e yapılan şaibeli istihdamlara sendika başkanının adının karışmasının üzüntü verici olduğunu kaydederek, bu durumun hem kamuculuğa, hem de sendikal mücadeleye zarar verdiğini söyledi.

Enerji üretimindeki mevcut yapısal sorunlardan sendikanın veya sendika başkanının değil siyasi erkin ve kamu kaynaklarının akıtıldığı AKSA’nın sorumlu olduğunu savunan Ersoy, öfkenin kaynağının başka noktalara çekilmesine fırsat verilmemesi gerekirken bunun aksinin yaşandığını kaydetti.

Medyada Örgütlü Birlik Ve Sendikalar İfade Özgürlüğü İçin Birlikte Mücadele Kararı Aldı Medyada Örgütlü Birlik Ve Sendikalar İfade Özgürlüğü İçin Birlikte Mücadele Kararı Aldı

Yazılı açıklamasında Çağlayan Cesurer’in El-Sen’deki yetkilerini devretmesinin doğru ancak yetersiz olduğunu ifade eden Ersoy, sendikanın daha evvelden de sözünü ettiği gibi şaibeli istihdamları mahkemeye götürerek itibar kaybını en aza indirgemesi gerektiğini kaydetti.