Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde açıklamalarda bulundu. 

Dinçyürek, Dünya Sağlık Günü'nün sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamanın yanı sıra, sağlık eşitliği ve erişilebilirliği konusunda farkındalık yaratmak için bir fırsat olduğunu vurguladı. 

Hakan Dinçyürek, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı "yalnızca hastalık olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir" şeklinde tanımladığını belirtti.

Sağlık kavramının, din, dil, ırk, politik düşünce, iktisadi ve sosyal durum ayrımı yapılmaksızın tüm insanların temel haklarının başında geldiğini vurguladı.

Hakan Dinçyürek, Dünya Sağlık Günü'nün, ülkelerin bir araya gelerek sağlığın ilerlemesi, dünyanın güvenli bir yer olması, hassasiyeti olan gruplara hizmet edilmesi, insanların sağlıklı ve iyi olması amacıyla kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Dinçyürek, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tema "Sağlığım, Hakkımdır" olarak ilan edildiğini belirtti.

Töre’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a Teşekkür Töre’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a Teşekkür

Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitine göre, 140'tan fazla ülkenin anayasasında sağlığın insan hakkı olarak tanımlandığını ifade eden Dinçyürek, ancak dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan hastalıklar, afetler, savaşlar ve çatışmalar nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini ve acı çektiğini dile getirdi.

Sağlığın, insan hayatının devamlılığı, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve korunması açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Dinçyürek, sağlığın korunması ve geliştirilmesinin ancak sağlık bilincinin artırılması ve bireylerin kendi sağlıklarına sahip çıkmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Dinçyürek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tema doğrultusunda, Bakanlık olarak herkesin daha kaliteli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici olarak devam ettiğini belirten Dinçyürek, bakanlık bünyesindeki hastane ve sağlık merkezlerinin alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi için yatırımların hızla devam ettiğini belirtti. 

Dinçyürek, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve doktor kadrolarının genişletilmesi için de ayrıca çaba harcandığını sözlerine ekledi.

Bu anlamlı günde tüm sağlık çalışanlarınının sağlık alanındaki çalışmalarında başarılarının devamını dileyen Bakan Dinçyürek, Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplum sağlığının korunması için gösterilen tüm çaba ve özveri için teşekkür etti.