Kıbrıs Genel Tüketici Fuarı Açıldı Kıbrıs Genel Tüketici Fuarı Açıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, "stenografların çalışma saatinin 16.15’te bitmesi gerekçesiyle Genel Kurul salonunu terk etmeleri" nedeniyle genel kurul çalışmalarının yapılamadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün ‘Tutanak Tutulması ve Düzeltilmesi’ yan başlıklı 161’inci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantı tutanakları tam tutanak olarak stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla tutulur. 

Bu bağlamda, genel kurulun 3 Nisan tarihli 40’ıncı birleşiminde yukarıda bahsedilen çalışanların, genel kurul çalışmaları devam ederken çalışma saatinin 16.15’te bitmesi gerekçesiyle genel kurul salonunu terk etmişlerdir. Bu nedenle birleşimi yöneten Meclis Başkanı genel kurula ara vermiştir. Ancak mevcut durum devam ettiği için genel kurul çalışmaları yapılamamıştır.”