ÇALIŞTAY VAR!
Hayvancılık sektöründe yıllardır süregelen keşmekeş ve sonu gelmez sıkıntılar, hayvancılarımızı, vatandaşı hatta hükümetleri bile canından bezdirmiştir. Yapısal sorunlar, idari sorunlar ve mali sorunlar erteleme ve günübirlik palyatif çözümlerle çözülmek bir tarafa, sektöre paralel olarak daha da büyütülmüştür. Elbette hükümetler belli başlı kısa vadeli plan ve programlar öngörmüştür fakat tüm politika ve uygulamalar ancak hükümetlerin ömrü kadar olmuştur. Orta ve uzun vadeli politika ve projeksiyonları üretecek sistemin kurulması işi, hep siyasi meselelerin arasında eriyip gitmiştir. Hükümet ve Tarım Bakanlığı bütçeleri sektörde ilerleme sağlamadan, amacına hizmet etmeden heba olup gitmektedir. Herkes bu zikredilen sıkıntıları gayet iyi bilmektedir.
Tam da bu noktadan hareketle;
kurulduğu günden itibaren Hayvancılık sektörüne ülke koşullarının elverdiği ölçüde hizmet etmeyi görev bilen Hayvancılık Dairesi, 29-30 Eylül tarihinde Girne Merit Park otelde Hayvancılık ve Su ürünleri Çalıştayı düzenleyecektir. Ben de bu sektörün bir parçasıyım diyen, sorunları aktarmak isteyen, benim de fikrim var diyen herkesin katkı koyması gereklidir.
Çalıştay her türlü fikir ve tavsiye ve katkıya açıktır. Muhtemeldir ki Hayvancılık sektörü bu çalıştay neticesinde alınacak kararlar doğrultusunda şekillendirilecektir.
Halkımızın ve sektör temsilcilerinin bu konuda duyarlı davranacağını umut ederim.