Kıbrıs Türk Barolar Birliği, bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da avukatlık mesleği ve yargının geleceği için bazı kararlar aldığını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklama göre, 240 avukatın katılımıyla gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulda, şu karalar üretildi:

“Barolar Birliği'nin Yüksek Adliye Kurulu'nda Temsil Edilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü”nün oy çokluğuyla onaylanması; yargıç atamalarının liyakat, yazılı sınav ve objektif kriterlere bağlı olarak gerçekleşmesini sağlayacak yasa değişikliği çalışması yapılması; yasa değişikliğinin sağlanması için yargı, yürütme ve yasama organları nezdinde girişim yapılması ve süreç içerisinde gerekli gördüğü tedbirleri ve kararları alması için Baro Konseyi’ne yetki verilmesinin oy birliği ile kabul edilmesi”

Kıbrıs Türk Kızılay’ın Yeni Yönetimi Belirlendi. Başkan Yeniden Sezai Sezen... Kıbrıs Türk Kızılay’ın Yeni Yönetimi Belirlendi. Başkan Yeniden Sezai Sezen...

 

Kaynak: rss