YENİ BOĞAZİÇİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ALEYHİNE GETİRİLEN SUÇLARDAN TEMİNATA BAĞLANDI

GÖREV SÜRESİNDE RESMİ EVRAKI SAHTELEDİKTEN SONRA TEDAVÜLE SÜRÜP GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yeni Boğaziçi belediye başkanı olduğu 2017 yılı içerisinde resmi evrak üzerinde değişiklik yapıp sahteledikten sonra ilgili bakanlığa verip tedavüle sürmek suretiyle görevini kötüye kullandığı tespit edilen eski belediye başkanı Kâtip Demir, bugün 14.12.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak PM Emin Özbilen‘i tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Özbilen yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Yeni Boğaziçi belediyesinin cari giderlerde kullanılmak üzere Limasol bankasından 15 aylık süre içerisinde 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL limitli kredi (overDraft) kullanabilmesi maksadıyla 20.04.2017 tarihinde oy birliğiyle zanlıya yetki verildiğini söyleyen PM Özbilen, alınan kararın karar defterine kaydedildikten sonra katılımcılar tarafından imzalandığını belirtti.

PM Özbilen şahadetine devamla, ilerleyen zamanda karar defterindeki bu kararın bir şekilde fotokopisini elde eden zanlının İç İşleri Bakanlığına bu borçlanma ile ilgili 15 aylık sürenin talep edilmesi durumunda istenilen miktarı alamayacağını düşünen zanlının 15 rakamını 60 olarak düzenleyip sahteledikten sonra altına el yazısıyla imzasını attığını ve belediyeye ait resmi kapak yazısı ile 25.04.2017  tarihinde İç işleri bakanlığına göndermek suretiyle tedavüle sürüp görevini kötüye kullandığını söyledi.

Zanlının düzenlemiş olduğu belge ile ilgili bankadan da onay aldığına değinen tanık polis, bankadan almış olduğu bir kısım parayı başkan olduğu dönemde zanlının kullandığını söyledi.

31.07.2018 tarihinde zanlının belediye seçimlerini kaybetmesi ve seçimi kazanan yeni belediye başkanının olayı polisin bilgisine getirmesiyle tahkikat başlatıldığına dikkat çeken PM Özbilen, iç işleri bakanlığından zanlının düzenlediği belgelerin emare alındığını, üzerinde bulunan ve zanlıya ait olduğuna inanılan imza ile kendi el yazısı örneğinin incelenmek üzere PGM ‘ne gönderildiği söyledi. Belge üzerindeki imzanın zanlının imzası olduğuna dair uzman tarafından verilen rapor ışığında zanlıya işlemiş olduğu suçlardan dolayı bugün 14.12.20 tarihinde yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen PM Özbilen, zanlının davasına karşılık kabul etmiyorum şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken PM Özbilen, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 15000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100 biner TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)