Baf’a bağlı Yeroşibu’da bulunan 180 dönümlük Kıbrıs Türk malının bir Kıbrıslı Rum tarafından satın alınmasının, mal sahiplerinin KKTC’de Rum malına sahip olmalarından ötürü Kıbrıs Türk Malları Vasisi olarak faaliyette bulunan Rum İçişleri Bakanı tarafından engellendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konunun temyize kadar gittiğini çünkü Kıbrıslı Türk mal sahibinin tek varisi olan kızı ve Kıbrıslı Rum alıcının açtığı davaların reddedildiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türk mal sahibinin kızı ile Kıbrıslı Rum alıcının kaza mahkemesinde açtıkları davada mahkemeden, “merhum Kıbrıslı Türk "Djemil Cufi Suleyman"ın malından yararlanma ve devretme hakkına sahip oldukları” ve “Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasanın bazı maddelerinin AB hukukuna uygun olmadığı” konusunda bir beyan istediklerini belirtti.

Mahkemenin ise, “Vasiliğin, Kıbrıslı Türkün malını varislerinden mahrum etmediğini ve taşınmazın söz konusu kişilere ait olamaya devam ettiğine” hükmettiği kaydedildi.

 

Habere göre, temyiz mahkemesi taşınmazın alım satımında yaşanan zorluğun ise sözkonusu varisin, Kıbrıslı Türk olmasından dolayı değil de, “Agios Sergios” (Yeniboğaziçi) bölgesinde bir Kıbrıslı Rum’a ait bir malı elinde bulundurmasından kaynakladığına işaret etti.

 

Bu karar karşısında Kıbrıslı Türk mal sahibinin kızı ve Kıbrıslı Rum alıcının konuyu temyize götürdüğünü yazan gazete, temyiz mahkemesinden Avrupa Birliği mahkemesine de sorular yöneltilmesi talebinde bulunulduğunu belirtti.

 

Gazete, temyiz mahkemesinin ise içtihatlara atıfta bulunarak, ulusal mevzuatın Avrupa hukukuyla uyumunun, AB mahkemesine yönlendirilecek bir konu teşkil edemeyeceği tespitinde bulunduğunu yazdı.

 

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel Başkanlığında Toplandı Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel Başkanlığında Toplandı

Söz konusu başvuruyla birlikte AB hükümlerinin yorumlanmasının değil, bunların ulusal hukukla uyumunun yorumlanması istendiğinden, bu başvurunun başarılı olmasının mümkün olmayacağı kaydedildi.