Cumhurbaşkanı Tatar Londra’da temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Tatar Londra’da temaslarda bulunacak

(Kamalı Haber) – Suç gelirini aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek
suçlarından tutuklana zanlılar Uğur Can Ulaşır ve Mehmet Yalçın mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis,
huzurda bulunan zanlı 1 Uğur Can Ulaşır ve zanlı 2 Mehmet Yalçın’ın "Suç gelirini aklama
ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarına methalder olduğunu belirtti.
Polis, 02.02.2022 tarihinde Adana' dan KKTC Ercan Havalimanına gelen zanlı 1 Uğur Can
Ulaşır’ın, 10.000 Euro veya muadili veya Türk Lirasından daha fazla 1.450.000 TL ve 30.000
Amerikan doları nakit parayı yolcu beraberi Ercan Havalimanı gümrük yetkililerine beyan
etmeyerek Para Kambiyo yasasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak
Ercan Havalimanı gümrük yetkililerinden Zanlı 1’in tasarrufundaki bagaj içerisinde bulunan 2
adet ayakkabı kutusu içerisinde gümrüğe beyan edilmeden KKTC yolcu beraberi getirilen
1.450.000 TL ve 30.000 Amerikan doları tespit ettiklerinin öğrenildiğini anlattı. Polis, Zanlı
1’in paralar ile ilgili olarak "Paraları gümrüğe bildirmesi gerektiğini bilmediği, Türkiye’den
çıkarken de paraları bildirmediği, getirdiği paranın evinde tuttuğu kendisine ait para olduğu ve
bu para ile Kıbrıs’tan Golf 7 marka araç satın alıp aracı Türkiye’ye götüreceği" yönünde sözlü
beyan verdiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Zanlı 1’ in tasarrufunda
bulunan bagajların ilgili havayolunda Zanlı 2 Mehmet Yalçın adına kayıtlı oldukları ve Zanlı
2’ nin de KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in bagajlarla ilgili
olarak "Havayollarının hata yaptığını bagajların kendine ait olduğu ve Mehmet Yalçın'ı
tanımadığı" yönünde sözlü beyan verdiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak aranan Zanlı
2’ye avukatı ulaşıp şubeye gelmesini sağladığını belirtti. Polis, zanlı 2’nin "Uğur Can Ulaşır’i
tanımadığı, zanlı 1’in kendisini Türkiye’de havalimanında bularak yükünün ağır olduğundan
kendisinden yardım istediği, bagajda ne olduğunu bilmediği" yönünde sözlü beyan verdiğini
anlattı. Polis, daha sonra her 2 zanlının da "Birbirlerini 2 yıldan beridir tanıdıklarını ve
paranın Zanlı 1’e ait olduğu" yönünde sözlü beyan verdiklerini söyledi. Polis, 2 zanlının da
paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediklerini belirtti. Polis, aynı
tarihte zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği
tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte emare olarak zapt edilen paraların Gelir ve Vergi
Dairesi’ne yatırıldığını belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını
belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı l Uğur Can
Ulaşır’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2 Mehmet
Yalçın’ın ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1
gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 500 bin TL şahsi kefalet
senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.