Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Merkez Yönetim Kurulu, KKTC ile TC arasında imzalanacak herhangi bir antlaşmanın, iki eşit taraf arasında müzakere edilerek, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini korunması veya geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Dayatma protokol anlayışlarının kabul edilemeyeceği” kaydedildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, KKTC ile TC arasında imzalanan Mali ve Ekonomik Protokol değerlendirildi.

Açıklamada, “İki eşit taraf anlayışıyla hazırlanmayan, ilgili paydaşların tümünün katkı koymadığı ve yukardan aşağıya dayatma bir yapıya sahip TC-KKTC protokol anlayışları hiçbir zaman kabul etmeyeceğimiz bir siyasi anlayıştır. Kendi kendini yöneten ekonomik olarak kendine yeten bir yapı tam hedef olmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

TKP YG açıklamasında, KKTC ile TC arasında imzalanan Mali ve Ekonomik Protokollerin, ilk bakışta iki eşit devlet arasında mali ve ekonomik konularda üzerinde uzlaşılan uluslararası antlaşma izlenimi verebileceği ancak gerçeğin göründüğü gibi olmadığı savunuldu.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin giderlerinin, gelirlerinden fazla olması nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının, Türkiye Cumhuriyetinin gerek kredi gerekse hibe şeklindeki katkılarıyla karşılanmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “KKTC yöneticileri, TC’den para alma uğruna, içeriğine bakmaksızın protokollerin altına imza koymaktan geri durmamışlardır. Bu durum ise KKTC’yi TC’ye bağımlı bir alt yönetim statüsüne indirgemiştir. Bugüne kadar hükümete gelip muktedir olamayan statüko partilerinin dirayetsiz duruşları ve ahde vefadan uzak oluşları, protokolleri yukarıdan aşağıya dayatılan politikalara dönüştürmüştür” iddiasında bulunuldu.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in protokollere ilişkin siyasal duruşuna da yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“KKTC ile TC arasında yapılacak olan herhangi bir antlaşmanın, iki eşit taraf arasında müzakere edilerek, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerinin korunmasını veya geliştirilmesini içermelidir.

KKTC ile TC arasında imzalanacak olan protokollerin, sosyal diyalog ilkesini çalıştırarak, öncelikle ilgili paydaşlar ile istişare edilmesi gerekmektedir.

KKTC’nin gerek kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması gerekse adaletli vergi reformu ile gelirlerini artırarak, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik yapıya kavuşması hedeflenmelidir.

Kendi kendine yeterli bir ekonomik kapıyla birlikte, her türlü bağımlılık ve vesayet ilişkisinden arınmış bir öz-yönetim hedeflenmelidir.”

Açıklamada, bu anlayışta hazırlanmayan bir protokolün onaylanmayacağı, bu hedeflerle bağdaşmayan her türlü girişim ve politika karşısında mücadele edileceği kaydedildi.