Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı “LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu”, “Yasal Boşluk Analizi”, “LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması” ve “LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri Raporlarının” içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, araştırmalarına göre LGBTİ+’ların %49.2 açlık sınırı, %92’sinin ise yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verdiklerini aktararak, bu kesimin toplum içindeki en kırılgan ve güvencesiz kesim olduğunu vurguladı.

Kuir Kıbrıs aktivisti Ömür Ray, LGBTİ+’ların iş alanında yaşadığı ayrımcılıklara dikkat çekti ve LGBTİ+ bireylerin eğitim hayatlarının yarıda bırakmak zorunda kalmalarından dolayı iş hayatına da katılamadıklarını vurguladı.

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı ise dünyada birçok ülkede  sivil birlikteliklerin tanındığını kaydederek, Kıbrıs’ın kuzeyinde de bu yönde adımlar atılması gerektiğini kaydetti.