İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Anketi için 4 Eylül  – 17  Eylül tarihleri arasında “Blok Tarama (adres listeleme)” çalışması yapacak.

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir yazılı açıklamasında, kurumun, işgücünün arz yönüne ilişkin temel veri kaynağı olan ve düzenli olarak uyguladığı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) ile nüfusun işgücü durumuna, istihdamda olanlara ve işsizlere yönelik ayrıntılı ve güncel bilgi derlediğini kaydetti.

Çalışma ilkeleri gereği ürettiği istatistiklerde uluslararası standartları takip eden kurumun, HİA’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen istihdam ve işsizlik tanımlarını kullandığını ve anketin, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) standartlarına uygun olarak yürütüldüğünü belirten Demir, şöyle devam etti:

“Ekonomik konular ile ilgili doğru kararlar alabilmek ve geleceğe ilişkin plan ve programlar yapabilmek ve uygulayabilmek için, doğru, güvenilir ve zamanlı istatistiksel bilgilerin gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Son zamanlarda ekonomik yapımızdaki hızlı değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasında; nitelikli ve etkin politikalar üretilmesinde İşgücü verileri yol gösterici olmaktadır.

Çavuş ile Feyzioğlu Paşaköy’de bölge halkıyla bir araya geldi Çavuş ile Feyzioğlu Paşaköy’de bölge halkıyla bir araya geldi

Mevcut durumda, Ekim ayında anket uygulanacak hanelerin seçiminde kullanılacak çercevenin güncelliğini sağlamak ve sağlıklı veriler elde edebilmek için Kurumumuz tarafından 4 Eylül  – 17  Eylül 2023 tarihleri arasında Blok Tarama (adres listeleme) çalışması gerçekleştirilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde tesadüfi olarak seçilmiş bloklarda gerçekleştirilecek listeleme çalışmasında Kurumumuz tarafından görevlendirilen anketörler görev alacaklardır. Anketörler istenildiğinde gösterilmek üzere, Kurumumuzun mühürü olan 'Görev Rozeti'ni yanlarında bulunduracaklardır.

Bu kapsamda Kurumumuz tarafından görevlendirilen anketörlere gerekli kolaylığın gösterilmesi çalışmanın amacına ulaşması bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızdan bu konuda gerekli ilgi ve duyarlılığı göstermesini saygılarımla rica ederim.”