Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından “Etkili Yönetim” konulu seminer gerçekleştirildi.

 

DAÜ İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Doğan Ünlücan moderatörlüğünde İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde düzenlenen seminerde Alman İş İnsanı Werner Dinkelaker sunum gerçekleştirdi.

 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, seminere DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berna Numan, İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri de katıldı. 

 

Gerçekleştirilen seminer ile etkili yönetimin ne olduğu ve neden önemli olduğu üzerinde durularak, kriz dönemlerinde yapılan durum analizinin son derece hayati bir öneme sahip olduğu ve krizin nasıl fırsata dönüştürülebileceği üzerinde açıklamalarda bulunuldu.

 

Schönbuch Brauhous sahibi ve yöneticisi Werner Dinkelaker sunumunda ekonomik koşulların zorlaşması, yüksek enflasyonun yaşanması, artan maliyetler, tedarik zorlukları, pazarda talebin azalması, rekabetin artması, savaşların işletmeler üzerindeki etkileri gibi birçok nedenle işletmelerin zor zamanlar geçirdiği ve bu dönemlerde doğru işlerin yapılmasının ne kadar gerekli olduğu üzerinde durdu.

 

Çalışanların motivasyonu, memnuniyeti, çalışanlarla ilişkiler ve çalışanların kişisel gelişimleri konularının da ele alındığı etkinlikte, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkilerinin de son derece önemli olduğuna değinildi.

 

Sunumunda yerel üreticiler ve işletmelerle yapılan iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Dinkelaker, şirket politikaları ve stratejik planlama hakkında da açıklamalarda bulundu.

Resmi Gazete'de, atama ve görevden almalar yayımlandı Resmi Gazete'de, atama ve görevden almalar yayımlandı