Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Sayıştay Komitesi’nin, “Karayolları Dairesi’nin 1 Ocak 2006-3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu”na ilişkin raporunu, komite başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay okudu. Milletvekillerinin bilgisine getirilen raporla ilgili söz alan olmadı.

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “UBP’nin Adaletsiz Vergi Politikası İle Fakirleşen Halkımız” konulu güncel konuşma yaptı.

Ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini, halkın fakirleştiğini, alım gücünün düştüğünü ifade eden Barçın, Maliye'ye yazılı sorular sorduğunu ancak bir kısmının cevaplanmadığını savundu, bu sorularının cevaplarının Maliye'de olmamasının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

İlk ve orta dereceli okullarda karneler dağıtıldı İlk ve orta dereceli okullarda karneler dağıtıldı

Vergiye beyan edilen gelirlerin vergisinin ne kadarının ödendiğini, ödenmediyse kaçı ile ilgili yasal işlem başlatıldığını sorduğunu ifade eden Barçın, kayıt dışı ekonominin yarattığı sıkıntılara işaret etti, bu yanlış uygulamaların halkın sırtına yüklendiğini söyledi.

Barçın, UBP’nin çok kazanandan değil, halkın, çalışanların sırtından vergi aldığını, kayıt dışılığa sebep olduğunu savunarak, kurumlar vergisinin yüzde 50’sini de sadece bankaların ödediğini, şirketlerin kurumların ödemediğini, denetimsizlik olduğunu, bu şekilde bir sistemin yürütülemeyeceğini kaydetti. Vergi uygulaması, vergi yasaları ve denetimsizliği eleştiren Barçın, yasaların güncellenmesi, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini kaydetti. Barçın, Türkiye’de vergi kalemi güncellemelerinin zamanında yapıldığını ifade etti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, Barçın’ın kayıt dışı gelirlere dikkat çekmek için yaptığı konuşmaya teşekkür etti, her öneriye kapısının açık olduğunu kaydetti. Şan, her soruya cevap verdiklerini, sağlıklı bilgi paylaşmaya çalıştıklarını, ancak bir şeyin saklandığının söylenmesine kırıldıklarını, saklayacakları bir şeyin olmadığını söyledi.

Şan, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye önem verdiklerini ifade ederek, bu konuda ciddi çalışmalar olduğunu, ayrıca ikinci iş konusuna da ayrı önem verdiklerini, bu konu ve vergi kalemlerinin düzeltilmesi konusunda yasa çalışmaları olduğunu, halkı mağdur etmeyeceklerini kaydetti.  

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Çözülemeyen Yaşamsal Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı. Besim, son yıllarda ve özellikle son aylarda sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, sağlık siteminin bir ekip işi olduğuna, tüm ilgili ekiplerin birlikte bu sistemi çalıştırabileceğine işaret etti.

Besim, sorunlar yaşanmasının normal olduğunu, ancak sorunların karşılıklı konuşularak, birlikte çalışılarak çözülebileceğini anlattı. Sorunlara dikkat çekmek amacıyla sağlıkta örgütlü sendikaların grevine Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün yasak getirildiğini ifade eden Filiz, Acil Durum Hastanesi'ne taşınan kadın doğum servisi ile ilgili yaşanan sıkıntıları anlattı.

Besim, ani kararlarla çalışanların motivasyonunun, iş barışının bozulduğunu ifade ederek, bu konuda açılan davalara işaret etti, kadın doğum uzmanlarının şikayetlerini gündeme getirdi, “yanlış” olarak yorumladığı bu kararın düzeltilesini talep etti. Uyuz hastalığına da dikkat çeken Besim, Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulundu, tıpta eğitim alan gençlerin burslarının da yatırılmadığını kaydetti.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, “ben yaptım oldu” veya “tek taraflı” bir şekilde çalışarak değil, ilgili tüm taraflarla uzun süre bilimsel çalışmalar yaparak, bu kararları aldıklarını, adımları attıklarını ifade ederek, “Halk yararına yapılan işleri, atılan adımları taktir etmeyi ne zaman öğreneceksiniz, teşekkür etmeyi ne zaman öğreneceksiniz?” diye sordu.

Altuğra, Acil Durum Hastanesi'nin tam teşekküllü bir hastane olduğunu vurgulayarak, köstek olunmaya devam edildiğini, ancak kendilerinin halka hizmet için o koltuklarda oturduklarını kaydetti.

Acil Durum Hastanesi'ndeki ilk doğumun, yılın ilk doğumu gibi duyurulduğunu, bunda ne gibi bir sorun olduğunu soran Altuğra, sorumluluk bilinci içerisinde gerekli tüm adımları atacaklarını söyledi. Uyuz salgını olmadığını da ifade eden Altuğra, vakaları yakından takip ettiklerini kaydetti, bilinçlendirmek adına ekip olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Filiz Besim de yeniden söz alarak, sağlıkta her alana katkı koyan herkesi takdir ettiğini, ancak ortada bir sıkıntı varsa onu da gündeme taşıyıp soru sorabileceğini kaydetti; nasıl taşındığını bildiği hastanenin şu anda 24 saat çalışmadığını söyledi. Besim, eleştiri yaparken, konuşma yaparken amaçlarının ülkeye, topluma faydalı olacak konuları gündeme taşımak olduğunu da kaydetti.

-Uluçay

Daha sonra kürsüye gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Uluçay, ekonomideki sıkıntılara işaret ederek, ekonominin içinde bulunan durumun, bütçede öngörülen katkının henüz belli olmamasından ötürü belirsiz olduğunu söyledi.

Uluçay, halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara işaret ederek, 2023 yılının bütçe planlamasının önemine vurgu yaptı, enflasyonun önüne geçilemediğini ifade etti ve değerlendirmelerde bulundu, yapılması gerekenleri saydı. Uluçay, hayvancı, esnaf, tarım alanında faaliyet gösterenlerin sıkıntıları yanında elektrik maliyetlerine işaret ederek, geleceği planlarken, ülke kaynaklarını da en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini kaydetti. Uluçay, elektrikte yaşanan sorunlar ile bu konuda yapılan protokolü de değerlendirerek, önemli olanın hane halkının düşük maliyetli enerjiye ulaşması olduğunu belirtti.  

Demokrasi kurallarından uzaklaşmadan bir seçim yarışı yapacaklarını da ifade eden Uluçay, bu süreçte söylemlere dikkat edilmesini istedi, yerel yönetimlere aday olan kişilerle seçilmeleri halinde çalışacaklarının unutulmaması gerektiğine değindi.

Maliye Bakanı Şan da, kamu maliyesini rahatlatmak için yaptıkları çalışmaları anlatarak, borçlanma şekillerini değiştirerek, daha uygun faizlerle kamuyu rahatlatacaklarını, halka da bunun yansımaları olacağına inanç belirtti.