Anamuhalefet partisi CTP’nin Lefke milletvekili Salahi Şahiner, iş insanı Emrullah Turanlı’ya yeni vergi muafiyetinin "yolda olduğunu” savundu.

Şahiner, “Hukuku yok saymak,  vurguna doymamak,  yolsuzluklara kılıf uydurarak bunu meşrulaştırmada ‘istikrar’ sahibi olmakla” suçladığı hükümetin, “geçtiğimiz yıl Emrullah Turanlı’ya yaptığı 59 milyonluk vergi affının yetmediğini, aynı hükümetin yine  Meclis’in tatile girmesini fırsat bilerek Emrullah Turanlı’ya yeni bir vergi affı hazırladığını” ileri sürdü.

Şahiner, “Halkını düşünmeyen hükümet; halkından daha çok çalıp T&T’nin kasasına koyabilmek için tüm hünerlerini  adeta ortaya koyuyor” dedi.

“Hükümet, Turanlı’ya yapmakla yükümlü olduğu işler için bir de üstünden yüz milyonlarca lira para verecek” diyen Şahiner açıklamasına şöyle devam etti:

“Ercan Havalimanı’nın Özelleştirilmesine İlişkin İhale Şartnamesi’nde,  ihaleyi kazanan firmanın  yerine getireceği  bütün yükümlülüklerin uluslararası  havacılık  standartlarına uygun yapılması zorunluluğu varken, Emrullah Turanlı’ya yapmakla mükellef olduğu  işler  için ekstra para ödemek Turanlı’ya yeni bir rant kapısı açmaktan başka bir şey değildir.

23 Haziran 2016 tarihinde Kemal Dürüst’ün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde, her ne hikmetse Resmi Gazete’de yayınlanmaması şartıyla  gizli bir  Bakanlar Kurulu  kararı çıkartılmış ve bu kararda Emrullah Turanlı verdiği taahhüt ile Ercan Havalimanı  Projesi’ni büyüteceğini, yapacağı ek işler için devletten herhangi bir ek süre ve  ücret istemeyeceğini  taahhüt etmiştir. Bu karar, o dönemde kamuoyundan gizlenmiştir.”

Turanlı ile yapılan sözleşmeye eklenen “Tahkim” maddesiyle KKTC yargısının ayaklar altına alındığını savunan Şahiner şöyle dedi:

“Ercan Havalimanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İhale’nin esas sözleşmesine ek olarak çıkarılan ‘Ek Sözleşme No:5’,   Emrullah Turanlı’ya  daha fazla vergi affı sağlanmasının önünü açmak için düzenlenmiştir. KKTC yargısını saf dışı bırakmak amacıyla sözleşmeye eklenen  ‘Tahkim’ başlıklı madde 7’de,  Hakem Heyeti’nin kurulması emredilmektedir. Yani, Emrullah Turanlı ile Devlet arasındaki ‘Sözde Uyuşmazlıklar’ için karar yetkisi , TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü’nün atayacağı 7 kişilik bir hakem heyetine bırakılmaktadır. İlgili ihale şartnamesinde olası uyuşmazlıkların çözüm yeri ‘KKTC Mahkemeleridir’ ibaresi yazıyor olmasına karşın yeni ek sözleşme ile mahkemelerimizin vermesi gereken kararların yerini  hakem heyetinin kararları alacak ve mahkeme emri niteliği taşıyacaktır. Başka bir ifadeyle, sözleşmeye eklenen Tahkim maddesi ile, KKTC mahkemeleri devre dışı bırakılmakta, yargımız ayaklar altına alınmaktadır.”

-“Hakem heyetinin kararı kamuoyundan sır gibi saklanıyor”

Şahiner, edindikleri bilgilere göre, “ek sözleşme 5” ile belirlenen sürelerin aşılmasına rağmen, ilgili hakem heyetinin “beklenildiği üzere; devletin aleyhine, Emrullah Turanlı’nın lehine” hükümet tarafından sır gibi saklanan bir karar hazırladığını öne sürerek. Mahkeme kararları yerine geçecek olan Hakem Heyeti’nin vereceği kararın, kamuoyundan gizlendiğini savundu.

Şahiner şunları kaydetti:

“Hakem Heyeti’nin vereceği karara göre, Emrullah Turanlı’ya yaptığı ek işlere karşılık yüz milyonlarca Türk Lirası  ödenmesi veya Turanlı’nın vergiden muaf tutulması asla mümkün değildir, böyle bir hukuki zemin yoktur. Emrullah Turanlı   Ercan Havalimanı ihalesini alırken, havaalanında yerine getireceği bütün yükümlülükleri, uluslararası havacılık standartlarına uygun yapacağını  ve yapacağı ek işlere karşılık herhangi bir ek süre ve para istemeyeceğini taahhüt etmiştir.  Emrullah Turanlı’ya yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için ayrıca para ödemek halka ihanet etmektir.”

Şahiner, hükümeti “halka düşman olmakla” suçlayarak, “Hükümet kendisine yandaş olan birkaç şirketin temsilcisi gibi davranmaktan vazgeçmelidir” dedi.

Gönyeli çemberi ile Girne ana yolunun bir bölümünde yarın temizlik çalışması yapılacak Gönyeli çemberi ile Girne ana yolunun bir bölümünde yarın temizlik çalışması yapılacak

Kaynak: rss