Büke, gerçekleri saptırıyor!...

YÖDAK BAŞKANI NEDEN DOĞRUYU  SÖYLE(YE)MİYOR ?

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Bulut Akacan’a verilen üniversite izinleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada eksik bilgi vererek , KIBRIS MANŞET olarak gündeme taşıdığımız konuyla ilgili YÖDAK kararı yokmuş izlenimi yaratarak kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor.

Akile Büke Kamuoyuna Eksik Bilgi Vererek Gerçeği Saklıyor

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yaptığı açıklamada yapılan yanlışın adresi olarak yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını işaret ederken , Bakanlığın ön açma izni sonrası her iki başvuru dosyasına Üniversite resmi sıfatının YÖDAK kararı ile verilmiş olmasından yazılı açıklamasında yer vermemesi akıllara bazı soru işaretlerini getiriyor. 

Kamuoyu Bu Soruların Cevaplarını Bekliyor Akile Büke

1- YÖDAK’ın Akacan Üniversitesi ve Akacan Teknik Üniversitesine eğitim izni vermediğini açıkladınız. Her iki üniversite ile ilgili YÖDAK’ın herhangi başka bir kararı var mı?

2- Varsa yazılı açıklamanızda neden sakladınız?

3- Konunun sorumlusunun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olduğunu ima ettiniz ancak Bakanlık ön açma izni üzerine alınan YÖDAK kararı yoksa Bulut Akacan geçmişte basına da yansıyan çeşitli demeçlerinde Akacan Üniversitesi ve Akacan Teknik Üniversitesi ifadelerini kullanabilir mi?

4- Her iki ön açma iznine YÖDAK kararı ile resmen üniversite statüsü kazandırılmadı mı?

5- Akacan Üniversitesi ve Akacan Teknik Üniversitesine eğitim izni verilmedi ama YÖDAK tarafından Prof. Akile Büke imzası ile üniversite olma izni verilmedi mi?

6- Verildiyse YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke olarak yaptığınız yazılı açıklamanızda bunu neden sakladınız?

7- İlk verilen izin gereklerini yerine getirmeden ve eğitime başlamadan neden ikinci üniversite olma izni Bulut Akacan’a başkanlığını yaptığınız YÖDAK tarafından verildi?

8- Neden ikinci izin verilerek Bakanlığın vermiş olduğu ön açma izninin iptal olmasına kısa bir süre kala YÖDAK tarafından iptal olması engellendi ve Bulut Akacan’ın ikinci üniversite iznine sahip olması sağlandı?

YÖDAK BAŞKANI NEDEN DOĞRUYU  SÖYLE(YE)MİYOR?

“Akacan’a YÖDAK Kıyağı” haberimiz ile ilgili YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yazılı bir açıklama yaparak Akacan Üniversitesi ve Akacan Teknik Üniversitesi adı ile 2 üniversiteye YÖDAK’tan izin verilmediğini açıkladı.  

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Bulut Akacan’a verilen üniversite izinleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada eksik bilgi vererek , KIBRIS MANŞET olarak gündeme taşıdığımız konuyla ilgili YÖDAK kararı yokmuş izlenimi yaratarak kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor.

Akile Büke Kamuoyuna Eksik Bilgi Vererek Gerçeği Saklıyor

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yaptığı açıklamada yapılan yanlışın adresi olarak yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını işaret ederken , Bakanlığın ön açma izni sonrası her iki başvuru dosyasına Üniversite resmi sıfatının YÖDAK kararı ile verilmiş olmasından yazılı açıklamasında yer vermemesi akıllara bazı soru işaretlerini getiriyor. 

YÖDAK Başkanı Mesai Günlerinin Yarısında Görevinin Başında Değil

YÖDAK ile istişare edilmeden haber yapıldığını ve benzer haberler yapılmadan YÖDAK’a sorulmasının doğru olacağını da savunan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’ye muhabir arkadaşlarımızın defalarca ulaşmaya çalıştığını ve her seferinde kendisinin yurtdışında olduğunu da hatırlatarak KIBRIS MANŞET olarak soruyoruz ;

Haftanın kaç günü görevinizin başındasınız ?

Kamuoyu Bu Soruların Cevaplarını Bekliyor Akile Büke

YÖDAK’ın Akacan Üniversitesi ve Akacan Teknik Üniversitesine eğitim izni vermediğini açıkladınız. Her iki üniversite ile ilgili YÖDAK’ın herhangi başka bir kararı var mı?

Varsa yazılı açıklamanızda neden sakladınız?

Konunun sorumlusunun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olduğunu ima ettiniz ancak Bakanlık ön açma izni üzerine alınan YÖDAK kararı yoksa Bulut Akacan geçmişte basına da yansıyan çeşitli demeçlerinde Akacan Üniversitesi ve Akacan Teknik Üniversitesi ifadelerini kullanabilir mi?

Her iki ön açma iznine YÖDAK kararı ile resmen üniversite statüsü kazandırılmadı mı?

Akacan Üniversitesi ve Akacan Teknik Üniversitesine eğitim izni verilmedi ama YÖDAK tarafından Prof. Akile Büke imzası ile üniversite olma izni verilmedi mi?

Verildiyse YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke olarak yaptığınız yazılı açıklamanızda bunu neden sakladınız?

İlk verilen izin gereklerini yerine getirmeden ve eğitime başlamadan neden ikinci üniversite olma izni Bulut Akacan’a başkanlığını yaptığınız YÖDAK tarafından verildi?

Neden ikinci izin verilerek Bakanlığın vermiş olduğu ön açma izninin iptal olması kısa bir süre kala YÖDAK tarafından engellendi ve Bulut Akacan’ın ikinci üniversitesi korundu?