AĞIR CEZA GEREKTİREN SUÇLARI İŞLEYENLER VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALIDIR

Dünyada farklı ülkelerindeki vatandaşlık yasaları sonradan vatandaş olanların (naturalization) yani telsik yoluyla vatandaşlık alanların toplum huzurunu bozacak, toplumda İNFİAL YARATACAK SUÇLARI işlemeleri durumunda vatandaşlıktan çıkarılmalarını düzenleyen maddeler içermektedir. Türkiye’de Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda da bu konularda düzenlemeler mevcuttur. Bazı ülkeler organize suç örgütlerine üye olmayı, terör örgütü üyesi olmayı (Almanya), kara para aklama suçu işlemeyi ve benzeri nitelikte suç işleyenleri (ABD), eğer sonradan o ülkenin yurttaşı olmuş kişilerse, yurttaşlıktan çıkarma yoluna gitmektedir. İtalya yasalarına göre eğer sonradan İtalya vatandaşlığı verilenler vatandaş olduktan sonra YAĞMALAMA olaylarına karışır, TOPLU KATLİAM yapar, KAMU GÜVENLİĞİNİ tehlikeye atar, MAFYA BENZERİ organize suçlara karışır, SİLAHLI SOYGUN, ÇOCUK KAÇIRMA, ÇOCUK PORNOSU ve benzeri suçlar işlerse İtalyan vatandaşlığı İPTAL EDİLİR!

Ülkemizde yürürlükte bulunan Yurttaşlık Yasası da KKTC yurttaşlığını sonradan kazananların bazı durumlarda Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlıklarını kaybetmelerini düzenlemektedir. Peki hangi durumda? Bizde bu daha ziyade vatana ihanet türünden suçlarla ilişkilendirilmiş durumdadır. KKTC ile savaş halindeki devletlerin hizmetinde çalışmak benzeri bir suç yurttaşlığı kaybetmenin ana nedeni olarak tarif edilir.

Ülkemizde KKTC yurttaşlığını sonradan kazanan bir bireyin dünyadaki başka örnekler de dikkate alınarak örneğin CİNSEL TECAVÜZ, İSTİSMAR, NEFRET SÖYLEMİ, diğer NEFRET SUÇLARI, YÜZ KIZARTICI SUÇLAR, ve TOPLUM HUZURUNU BOZAN, TOPLUMDA İNFİAL YARATAN SUÇLARI işleyenlerin mahkum olmaları halinde Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC yurttaşlıklarını yitirmelerini sağlayacak yasal bir değişiklik artık bir ihtiyaçtır. Bu ülkede sadece bunu yaparak HUZUR sağlanamaz belki ama atılması gereken birkaç adımdan birisi de budur.

BKP Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta Sanık Sandalyesine Oturtulmaya Başlanabileceğini Söyledi BKP Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta Sanık Sandalyesine Oturtulmaya Başlanabileceğini Söyledi

Bu konularda farklı ülkelerin yurttaşlık yasaları farklı düzenlemelere yer vermektedir. Bizim yurttaşlık yasamızda da zaten halihazırda var olan yurttaşlığı kaybettirme düzenlemesi değişen şartlara uyumlu hale getirilmelidir. ÜLKEDE ASAYİŞİ VE HUZURU sağlayabilmek için bu türden bir değişiklik artık kaçınılmazdır.

Editör: Mehmet Mehmet