Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi’nin, Rum şirketlerin hellim ürününün Avrupa Komisyonu tarafından Nisan 2021’de “Hellim/Halloumi” adıyla Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO- MİK) olarak tesciline ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu reddetmesiyle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “MİK Hellim Galip Geldi, Bugünden İtibaren Daha Fazla Keçi ve Koyun Sütü- AB Genel Mahkemesi İnek Besicilerinin Başvurusunu Reddetti- Minimum Kota Yüzde 25” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, AB Genel Mahkemesinin inek besicilerinin hellim/hallumi isminin “Menşe İsmi Korumalı” ürün olarak tescil edilmesi aleyhindeki başvurularını reddettiği dünkü kararının inek besicileri açısından “ters teptiği” yorumunda bulundu.

Kararın, Rum Yönetimi’nin çıkarları açısından çok önemli olarak addedildiğini kaydeden gazete, çünkü AB Genel mahkemesinin kararının, diğer hususlar yanında, 2021/591 sayılı AB yürütme tüzüğünün atıfta bulunduğu 1985 yılı prototipi metnindeki “inek sütüyle veya inek sütü olmadan” ilkesinin, inek sütünün söz konusu prototipi benimseyen yetkili otorite tarafından tamamen isteğe bağlı bir içerik maddesi olarak ve koyun sütü veya keçi sütüne potansiyel bir katkı maddesi olarak addedildiğini gösterdiğini onayladığını belirtti.

Gazete bu açıdan bakıldığında, hellim üretimiyle ilgili karışımda kullanılan inek sütü oranının yüzde 50 olarak sınırlandırılması konusunda tescil başvurusunda yapılan tercihin mantıklı olduğuna işaret etti.

Bu nedenle dünkü kararla birlikte Rum Yönetimine, keçi ve koyun sütünün minimum kullanım yüzdesini değiştirmek için sahip olabileceği esneklikten sapma olanağının artık verilmediğini yazan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, inek besicilerinin önceden yapılan görüşmelerde Tarım Bakanlığının yetkili birimleri tarafından AB Genel Mahkemesine yaptıkları başvuruları geri çekmeleri konusunda uyarıldıklarına dikkat çekti.

KTTB: “Çocuklar Haklarından Mahrum” KTTB: “Çocuklar Haklarından Mahrum”

Dünkü gelişmenin ardından, yürürlükte olan ilgili kararname temelinde, bugünden itibaren hellim üretimi için kullanılan hammaddelerdeki minimum keçi ve koyun sütü oranının artacağını yazan gazete, 22 Şubat-9 Temmuz tarihleri arasındaki dönem için minimum kotanın yüzde 25 olduğunu ifade etti.

İkinci önemli dönüm noktasının ise, mart ayında yayımlanması beklenen coğrafi işaretlerle ilgili yeni AB yönetmeliği olduğunu belirten gazete, bunun, ürünün üretimine ilişkin standartların uygulanması için geçiş süresinin 5 yıl daha uzatılmasına olanak sağlayacağını anımsattı.

Gazete, 26 Ocak'ta yapılan açıklamayı da anımsatarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ileriki dönemde, hellim üretimi sektöründeki tüm paydaşları hükümetin konuyla ilgili kararlarının açıklanacağı bir toplantıya çağıracağını da belirtti.

AB Genel Mahkemesinin, Rum tarafındaki çeşitli şirketlerin Avrupa Komisyonu’na karşı yaptıkları ve halloumi/hellim ürününü MİK ürün olarak tescil eden 2021/591 sayılı AB yürütme tüzüğünün iptal edilmesini talep ettikleri başvuruyu bütünüyle reddederek, hellimin MİK ürün olarak tescil edilmesini dün teyit ettiğini yineleyen gazete, Hukuk Dairesinin açıklamasında, AB Genel Mahkemesinin kararının "çok önemli" olarak değerlendirildiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Tarım Bakanlığı da açıklamasında, MİK hellimle ilgili başvurunun reddedilmesinden duyduğu memnuniyeti ortaya koydu.

Alithia gazetesi ise “İnek Sütündeki Yüzde 50 Oranı Makul Bir Seçim- Tarım Bakanlığı: Bir Sonraki Dönüm Noktası 5 Yıllık Uzatma” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Hukuk Dairesinin açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre Hukuk Dairesi yaptığı açıklamada, AB Genel Mahkemesinin, Rum Yönetimi ile Avrupa Komisyonu’nun başvuru yapanların komisyonun bariz bir hatasının varlığını kanıtlayamadıklarına dair tezini kabul ettiğini de belirtirken, AB Genel Mahkemesinin verdiği kararda Avrupa Komisyonu’nun, Rum Yönetiminin sunduğu bilimsel verilerin hellimin MİK ürün kütüğüne kaydedilmesini, gerekçeleriyle ortaya koyduğu ve başvurunun bariz hatalar içermediğine dair tezini kabul ettiğini de ekledi.

Konuyla ilgili haberler Politis gazetesinde “MİK Hellimle İlgili Başka Bir Macera Daha Mutlu Bir Şekilde Sonuçlandı”, Haravgi’de ise “AB Mahkemesi Kıbrıs Şirketlerinin MİK Hellim Aleyhindeki Başvurusunu Reddetti” başlığıyla yer buldu.