KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, AKPA kararını protesto ettiklerini kaydetti. 

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, AB Parlamenter Asamblesi Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nde raportörlüğünü İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun yaptığı, Maraş’ın yasal sakinlerine iadesi talebinin AKPA Genel Kurulu’nda oyçokluğu ile kabul edilmesinin, Kıbrıs sorunun baş müsebbibi AB’ye üye Rum ve Yunanistan’ın, Kıbrıs’taki yayılmacı amaçları olan ENOSİS ihtirasını cürretlendirmekten başka hiçbir amaca hizmet etmediği belirtildi.

Kıbrıs Türklerinin, Güney Kıbrıs’taki mallarının devlet kisvesi altında tazminatlarının anlaşma sonrası ödeneceği gerekçesiyle kamulaştırılıp gasp edildiğini dile getiren Işık, mağdur edilen Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin haklarının dikkate alınmadan Kıbrıslı Rumların Lala Mustafa Paşa Vakıf ve Abdullah Paşa Vakıf Malları üzerinde inşa edilen Maraş’ın tapusunun ne AKPA ne de BMGK kararları ile Rum’a devredemeyeceğini kaydetti.

Işık sözlerini şöyle tamamladı:

“Rum Siyasetine kurban edilmesi pahasına AKPA ve BM’in Maraş’a mal sahiplerinin dönmesini yasaklayıcı kararları uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırıdır. 

 

“Örneklerle Yalan Haberlerden Korunma Kılavuzu” Yayımlandı “Örneklerle Yalan Haberlerden Korunma Kılavuzu” Yayımlandı

AB uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı faaliyetlerini ve kararlarını yalnız Maraş konusunda değil 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti adına Kıbrıs Rumlarını “BM Annan Planını ve Çözümü” reddetmesine rağmen tek başına AB’ye üye alarak bizzat kendi AB ilkelerini, yasalarını ve kriterlerini ihlal ederek Kıbrıs Türklerinin bu Cumhuriyet üzerindeki ortaklık haklarını Kıbrıs Rumları ile birlikte gasp etmekten sorumlu olduğu bir ortamda Maraş konusunda taraflara yararlı olmayacak eylemlerde bulunan AKPA kararını Dernek olarak şiddetle protesto etmektedir.”

Kaynak: rss