Türkiye’nin yapamadığını Prof. Dr. Uğur Özgöker yaptı

KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Uğur Özgöker’in, Türkçe’nin Avrupa Birliği resmi dillerinden birisi olması konusunda 3 yıldır verdiği mücadele, Avrupa Parlamentosu’nun almış olduğu Türkçe’nin Avrupa Birliği resmi dillerinden birisi olması kararı ile son buldu. AP bu kararı 133 ret oyuna karşılık, 375 evet oyu ile aldı.

TÜRKÇE AB'NİN RESMİ DİLİ

Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği Başkanı da olan Uğur Özgöker, konuyla ilgili şunları söyledi: 

"Kıbrıs 2004 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti olarak AB'ne tam üye alındı. Her ne kadar tam üyelik Rum tarafının yararına olduysa da teknik olarak Kıbrıs bir bütün olarak AB'ye alındı. 

Ada'nın Kıbrıs Cumhuriyeti olarak AB'ye alınması, AB'nin Kurucu Antlaşmalarında yer alan AB'ye tam üye olan ülkenin resmi dili(dilleri), AB'nin resmi dilidir kuralı gereği Kıbrıs'ta konuşulan Rumca ve Türkçe, AB'nin resmi dili olmasını zorunlu kılıyordu. Ancak AB Türkçe'yi yok hükmünde saydı.

Kıbrıs'ın AB'ye tam üyeliği sonrasında konuyla alakalı gerek KKTC'de, gerekse Türkiye'de hükümet düzeyinde bazı girişimlerim de oldu. Daha sonra bireysel girişimlerle, Türkçe'nin AB'nin resmi dil olmasıyla alakalı 2013 yılında ilk başvurumu AB Komisyonu Kıbrıs Daimi Temsilciliği'ne ardında da Brüksel AB Komisyon Başkanlığı ile Lüksemburg Avrupa Birliği Adalet Divanı'na yaptım.

Bu konuda zaman zaman basına demeç de verdim. Özellikle AB Komisyonu'nun bir önceki Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlik'ten Sorumlu eski AB Komiseri Androulla Vasiliou (Kıbrıs Rum Kesimi eski Cumhurbaşkanı Yorgos Vasiliou eşi)'i eleştirerek, Bayan Klerides'in kendi ülkesinin resmi dili olan Türkçe'yi KASITLI olarak, AB'nin resmi dilleri arasına girmesi konusunda çaba göstermediğini söyledim.Prof Dr. Uğur ÖZGÖKER

Bayan Vasiliou, onbeş yirmi bin kişinin konuştuğu Maltaca (Maltese), Lüksemburgca (Luxembourgois) ile birkaç yüz bin kişinin konuştuğu Estonca-Letonce ve Litvanyaca gibi dillerin resmi diller olmasını sağlarken, kendi ülkesinin dillerinden biri olan Türkçe'yi resmi dillerden biri hale gelmesi için, gerekli çalışmayı yapmayarak, çifte standart uygulamıştır. 

2015 yılında DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği bünyesinde bir "Komisyon" kurduk.  Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Bozçelik, Yönetim Kurulu üyesi olarak ben ve DMW AB Danışmanı Musa Karademir'den oluşan Komisyon çeşitli yazışmalar ve görüşmeler yaptı. DMW Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Bozçelik bu konuda Avrupa Birliği nezdinde Brüksel'de girişimlerde bulundu.  Özellikle de Kıbrıs'ta Kasım 2015'de yapılan Barışa Giden Yolda Kıbrıs Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi'nde konuyu Avrupalı dostlarımıza tekrar anlattık.

AP'nin bu kararı alması aslında gecikmiş adaletin tecelli etmesidir. Aynı şeyin KKTC'nin AB'ye tam üye alınması ile tamamlanması gerekir.  

Şunu belirtmek de fayda var ki Türkçe'nin AB'nin resmi dillerinden biri olmasının, Türkiye'nin AB tam üyeliği ile alakası yoktur. Çünkü konu Kıbrıs'ın bir bütün olarak, yani Kıbrıs Cumhuriyeti olarak AB'ye tam üye alınmasıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi iki dili vardır. Rumca ve Türkçe! Bundan dolayıdır ki Rumca ile beraber, Türkçe'nin de Kıbrıs üzerinden AB'nin resmi dillerinden birisi olması hukuki haktır. Tıpkı, Serbest dolaşım hakkının Türkiye tarafından kazanılmış bir hak olması gibi.   

PROF. DR. UĞU ÖZGÖKER KİMDİR?

1963 yılında Paris' te doğdu. İlkokulu Ankara Özel Ayşeabla İlkokulunda, ortaokul ve lise birinci sınıfı Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde okudu, liseyi İstanbul Fenerbahçe Lisesinde bitirdi. 2 sene Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1987' de derece ile bitirdi. 1988' de Avrupa Topluluğu'nun Ekonomik Yapısı alanında Yüksek Lisansını, 1994' de Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını tamamladı.
 
1987' de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtma Müdürlüğü Şefi, 1988' de İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevliliği, 1990' da İ.Ü. Avrupa Topluluğu Programı Başkan Yardımcılığı ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Genel Sekreterliği, 1993 de İ.Ü. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı ve Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, 1994 -1995' de Gümrük Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanlığı Danışmanlığı, 1998 - 2003 arası Rekabet Kurumu Eğitim Müdürlüğü ve Uluslararası İlişkiler Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. Bu görevi sırasında Cenevre ve Paris'te DTÖ ve OECD Rekabet ve Ticaret Komiteleri toplantılarına katıldı, Rekabet Kurumu uzmanları için Bruges Avrupa Koleji ve Londra City Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile AB Rekabet Hukuku ve Politikası ile Sanayi İktisadı eğitim programları organize etti. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli illerdeki Barolar ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte birçok şehirde Avukatlar, Sanayici ve İş Adamları için Rekabet Hukuku ve Politikası sertifikalı eğitim programları düzenledi. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)  ile birlikte Moğolistan' dan Makedonya'ya kadar 15 Avrasya ülkesinin üst düzey ekonomi bürokratları ile Rekabet Kurumları başkan ve yöneticileri için 1 er haftalık "Serbest Piyasa Ekonomisi ve Rekabet Kuralları"  sertifikalı eğitim programlarını gerçekleştirdi. Bruges Avrupa Koleji ( College of Europe ) ve TİKA eğitimleri ülkemizin faaliyetleri olarak OECD' ye sunularak yıllık raporlarda yer aldı.  

Akademik olarak 1988 de İ.Ü. Araştırma Görevlisi, 1993'te İ.Ü. Öğretim Görevlisi,1998 de İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. ve 2003 yılında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Hâlen Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM) Müdürlüğü ile SBE Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünü (Başkan) ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. AB'nin kendi Üniversitesi olan ve Avrupa Komisyonu'na Eurokrat yetiştiren Bruges Avrupa Koleji  (College of Europe) ile birlikte Türkiye' de kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik AB sertifikalı eğitim programları düzenlemektedir.

Marmara Üniversitesi AB Enstitüsünde AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Yeditepe Üniversitesi İktisat Bölümü ve SBE MBA Programında dört sene AB Rekabet Hukuku ve Uluslararası Ticaret dersleri verdi. Halen, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Siyasi Tarih, 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi, Bölgesel Sorunlar,  Avrupa Birliği, Türkiye-AB İlişkileri, Küreselleşme  ve AB Rekabet Hukuku ve Politikası derslerini, Spor Hukuku Yüksek Lisans Programında Avrupa Hukukunun Kaynakları ve AB Rekabet Hukuku, Dış Ticaret Bölümünde ön lisans düzeyinde AB ve Gümrük Birliği dersini ayrıca Harp Akademiler Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Silahlı Kuvvetler Akademisinde de Uluslararası Örgütler ve AB derslerini vermektedir. AB finansmanıyla İstanbul Sanayi Odası Başkanlığında Polonya Ticaret Odası - Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası - Kadir Has Üniversitesi ve İKV'nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen "İSO-AB OKULU" Projesinde Proje Partneri görev yapmış ve AB Kurumları ile Rekabet ve Devlet Yardımları derslerini vermiştir. 2006 yılında AB'nin finanse ettiği ve UNDP' nin uyguladığı "Azerbaycan Gümrük Hizmetlerinin Modernleştirilmesi Projesi"nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı olarak çalışmıştır. AB konusunda çok sayıda eğitim semineri ve toplantı düzenlemiştir.

1989 da NATO Kurumsal Araştırma Bursu, 1996 da BAB (Batı Avrupa Birliği ) Güvenlik Etütleri Enstitüsü Araştırma Bursu, 1999 da AB Jean Monnet Araştırma Burslarını kazanmıştır.

Türk - Kıbrıs Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul AB Çalışmaları Merkezi Derneği Başkan Vekilliği, Türkiye - Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Liberal Avrupa Derneği Başkan Yardımcılığı, İstanbul Girişimci İşadamları Derneği ve Marmara Genç İşadamları Federasyonu ile Rekabet Derneği İstanbul Şubesi ve Kaçakla Mücadele Derneği, Türkiye - AB Derneği İstanbul Şubesi'nin Genel Sekreterlikleri, Tüketiciler Derneği AB ve Rekabet Komisyonu Başkanlığı gibi birçok STK' nın yöneticiliğini yapmaktadır. Uluslararası Siyasi, Askeri ve Ekonomik Örgütler adlı bir kitabı, Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi, Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri ve Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri başlıklı ortak yayınları olup,  Uluslararası İlişkiler alanında büyük çoğunluğu AB ile ilgili 25 kitabın editörlüğünü yapmış, yurtiçi ve yurtdışında tebliğler vermiş, onlarca makalesi yayınlanmıştır.  Evli olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Kaynak: HABER DÜKKÂNI