Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), ana hedefin, kurumlar arası çatışma veya sigortalı hastaların reçete ve ilaçlarına ulaşma sorununu siyasi zeminde tartışma konusu haline getirmek değil, halkın temel hak ve ihtiyaçlarını çözmek olması gerektiğini belirtti.

İmren Aytaçoğlu'nun İlk Çocuk Kitabı “Eylül’ün Zeytin Ağacı” Yayımlandı İmren Aytaçoğlu'nun İlk Çocuk Kitabı “Eylül’ün Zeytin Ağacı” Yayımlandı

Birlik Asbaşkanı  H. İlker İpekdal yaptığı yazılı açıklamada, sigortalı hastaların Sosyal Sigortalar Dairesinden reçete karşılığı ilaç temin etmede yaşadıkları sorunları başından itibaren takip ettiklerini ifade etti.

Bu bağlamda özelde çalışan hekimlerin Sosyal Sigortalar Dairesi ile imzalayacakları sözleşmelerin hazırlanması, Denetleme ve Etik Kurulunun oluşumu gibi süreçlerin içerisinde yer aldıklarını kaydeden İpekdal, şöyle devam etti:

“Gelinen son noktada Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi arasında, sözleşme metni nezdinde görüş ayrılıklarının olması nedeniyle, sigortalı hastalarımızın hala ilaç temini ile ilgili sorunlar yaşamaya devam ettiklerine şahit olmaktayız.”

İpekdal, gerek Sosyal Sigortalar Dairesinin gerekse Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin, sigortalı hastaların reçete yazdırma ve ilaç temin etme konusundaki sorunlarını çözmek adına kurumsal kimliklerinin yüklediği sorumlulukları hızlı bir şekilde yerine getirmeleri gerektiğine inandıklarını belirtti.

Halkın reçeteye ve ilaçlarına ulaşma sorununun çözülmesi adına Birlik olarak üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdiklerini ifade eden Asbaşkan İpekdal, gerek duyulması halinde ilave katkılarda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

İpekdal, ana hedefin, kurumlar arası çatışma veya sigortalı hastaların reçete ve ilaçlarına ulaşma sorununu siyasi zeminde tartışma konusu haline getirmek değil, halkın temel hak ve ihtiyaçlarını çözmek olması gerektiğini belirtti.