SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ ONAYLANDI

 Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi,4 milyon 792 bin 900 TL öngörülen Sayıştay Başkanlığı bütçesini, 171 bin TL farkla 4 milyon 963 bin 900 TL olarak onaylandı.

Komite Başkanı CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer yarın görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında DAÜ yöneticilerinin de saat 14.00’de çağrılarak yüz yüze görüşülmesini önerdi. Öneri kabul edildi.

DPUG Milletvekili Hasan Taçoy, Sayıştay, raporlarının dikkatlice hazırlandığını belirterek, sorunlu raporlarda devlet yetkililerinin yapması gerekenleri anlattı.

Taçoy ayrıca, Sayıştaylığın hazırladığı raporların Meclis’te komitelerde görüşülüp tartışıldığını söyleyerek, yaşanan sorunları örnekler vererek anlattı.

Meclis’e düşen görevin Sayıştayın bulmuş olduğu bulguların yerine getirilebilmesi için sistemin çok daha düzgün ve çok daha demokratik bir şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu kaydeden Taçoy” Biz bunu yapabiliriz” dedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Sayıştayın gerekli görevi yapmadığını iddia ederek, Erenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunları anlattı ve örnekler verdi.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz ise Sayıştay’ın önünü açacak yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Personelle ilgili sıkıntı varsa bunun çözülmesi için de gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Oğuz, adalet mekanizmasını sağlayacak kurumların sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GÜNDÜZ

DP-UG Milletvekili Menteş Gündüz ise kamu reformunda Sayıştaylık bütçesinin ayrı olması gerektiğini düşündüğünü ancak bu uygulamanın yapılmadığını söyledi.

Sayıştaylık gibi bir kurumun bu kadar az donanım ve nitelikli eleman eksikliğiyle yönetilemeyeceğini anlatan Gündüz, bu kuruma gerekli imkanlar sağlanması gerektiğini ifade etti.

“Devleti denetleyecek insanların özerk olması lazım” diyen Gündüz bu özerklik ve güvenin verilmesi gerektiğine işaret etti.

Sayıştaylığın çalışmalarını olumlu bulduğunu anlatan Gündüz, “Aksayan kısımlar da varsa bu eksikliklerdendir” diye konuştu.

SOYER

Komite Başkanı Ferdi Sabit Soyer ise, denetim konusunda bazı sıkıntılar olduğunu anlattı.

Sadece usulsüz ve yolsuzluğun değil devlet kaynaklarının verimsiz şekilde kullanılmasıyla ilgili performans denetiminin de önemli olduğunu anlatan Soyer, Sayıştay’ın usulsüzlük ve yolsuzlukla ilgili raporlarının uzun bir prosedürden geçtiğini anlattı.

Bu prosedürün yarattığı sıkıntılardan bahseden Soyer, bu sistemi hızlandıracak yeni bir  yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu; Sayıştaylık ve ilgili diğer kurumların bu konuda çalışma yapması gerektiğini anlattı.

Yerel yönetimler ve kamu kurumlarının her yıl tüm hesaplarının gözden geçirilmesi mekanizmasının kurulması gerektiğini kaydeden Soyer “Çünkü bunların hepsi kamu kaynaklarıdır” dedi.

Soyer Sayıştaylık’ta ne kadar verimli çalışıldığını sordu ve kurum içi hizipleşmenin verimsizlik yarattığını kaydetti.

ATAOĞLU

DP-UG Milletvekili Fikri Ataoğlu ise 3 yıldır hep aynı şikayetlerin ifade edildiğini kaydetti. Ataoğlu bu sorunların çözülmesi gerekliliğine işaret etti.

KORAHAN

Sayıştay Başkanı Osman Korahan ise konuşmasında kurumda işini savsaklayan personel aleyhine disiplin soruşturması açıldığını ancak sonuç alınamadığını kaydederek bu tarz olayların önüne geçmek için yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kurumdaki personel eksikliğine değinen Korahan, yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Sayıştaylığın bağımsız bütçeye sahip olması gerektiğini anlatan Korahan, “Sayıştayı gerçekten Sayıştay yapmak istiyorsa bu meclis, yetkisindedir ve elindedir” dedi.

“Dünyada hiçbir Sayıştay yoktur ki personel alırken yürütmeye sorsun. Bunu ülkemizde çözemeyen iki kurum vardır biri Sayıştay biri Ombudsman” diyen Korahan, personel eksikliğinin çözülmesini istedi.
Sayıştay’ın yetki alanının dar olduğunu dile getiren Korahan Sayıştay’ın tespit edip rapor yazma ve gerek görülürse bu raporları meclise yollama yetkisi olduğunu belirtti.

Korahan’ın ardından Komite Başkanı Soyer personel giderlerine 150 bin TL’lik sözleşmeli personel kalemi eklenmesini buna bağlı olarak sosyal sigortalar kurumu için 15 bin TL ihtiyat sandığı için de 6 bin TL ödenek sağlanmasını önerdi.

Öneri oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından işçi kadrosuna da 3 münhal eklenmesi önerisi sunuldu. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 4 milyon 792 bin 900 TL öngörülen Sayıştay Başkanlığı bütçesini, 171 bin TL farkla 4 milyon 963 bin 900 TL olarak onaylandı.