Genel Kurul’un gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı ile Türk Ajansı – Kıbrıs (TAK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

49 yaşında hayatını kaybetti! 49 yaşında hayatını kaybetti!

Toplantıda, Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı,  Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Rporu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, KKTC Cumhurbaşkanının Kaan Kutlay'ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu da görüşülecek.