Meclis Genel Kurulu’nda Gelirler bütçesinin ele alınmaya başlandı. 

HTKS Başkanı Kapısız: “Bugün saat 19.30’dan yarın saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrol grevde olacak” HTKS Başkanı Kapısız: “Bugün saat 19.30’dan yarın saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrol grevde olacak”

İlk sözü alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Gelirler bütçesi görüşülürken gelirlerin gizlendiğini yineleyerek gizlendiğini kanıtlayacak örnekler verdi.

2023 yılı içinde ek bütçe yapıldığını ve bunu hala Maliye Bakanlığı’nın sayfasında görüntüleyemediklerini söyleyen Barçın, kıyas yapabilme adına veriye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Barçın, ilk kez bu dönemde Merkez Bankası'ndan kar payı alma kaleminin bütçeye konmamasını eleştirerek, niye bu kalemin bütçeden kaldırıldığını sordu. Bu payla bütçe açığının yarısının ortadan kalkacağını savunan Barçın, ek bütçeyle birlikte elde edilen gelirleri sıraladı.

Barçın, öngörüsüzlüğün bedelini tüm halkın ödediğini ileri sürerek, “giderleri belirliyorlar ancak gelirleri gerçekçi şekilde hesaplayıp bütçeleme yapmıyorlar” dedi.

Gelirleri saklamak yerine bu paraları halka geri döndürecek çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Barçın, öngörülenin üzerine çıkan kalemleri okudu.

“Topluma gerçekleri söylemekten korkmayın. Bütçenin artıda olması başarıdır” diyen Barçın, “En iyi parayı biz alırız diyemeyeceğiniz için söyleyemiyorsunuz” dedi.

Türkiye'den kaynak bekleme bahanesiyle tamamlanamayan projelerin niye yerel kaynaklarla ödenmediğini soran Barçın, “Kamusal yatırımları yapacağımızı taahhüt ediyoruz” şeklinde devam etti.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros da, bütçe olgusunun sadece rakamlardan ibaret olmadığını, esas amacın performans niteliği olduğunu dile getirdi.

Rakamlar 2024 bu şekilde giderse ülkenin ihtiyacı olan tüm altyapı projelerinin hayata geçirilebileceğini savunan Toros, AB müktesebatına hazırlık süreci kapsamında sermaye değerlerinin korunmasının şart olduğunu söyledi.

Toros, bütçe açıklarının finanse edilmesi için iç borçlanmaya gidildiğini anımsatarak, gerçek anlamda ekonomik büyümeye engel olan bu durumun ortadan kalkması için gelir ve gider dengesinin gerçekçi rakamlarla hesaplanması gerektiğini belirtti.

Ülkenin esas sorunu haline gelen kara para aklamanın yasal adımlarla kontrol altına alınabileceğini ifade eden Toros, hayaller üzerine inşa edilen bir mali düzen yaratıldığını savunarak, 2024 bütçesinin yüzde 95,5 oranında arttırıldığını ve bunun da gerçekçi olmadığını savundu.

Toros, yıllık enflasyonun halk üzerindeki yansımalarına örnekler vererek, bölgede devam eden savaşların da alım gücünü daraltmaya devam edeceğini vurguladı.

3 ayda bir verilen hayat pahalılığının yetmeyeceğini savunan Toros, bunların sonucunda halkın hızla fakirleşeceğini söyledi.

Toros, bütçe açığının yüzde 26’sını ek mesai tutarının oluşturduğuna işaret ederek bunun düzenlenmesinin mümkün olduğunu belirtti. Toros, mahali gelirlerin de öngörülenin çok üzerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Devletin iç ve dış borç stokunun katlanarak arttığına işaret eden Toros, devletin iç borçlarını bir an önce ödemeye başlaması gerektiğini söyledi. Toros, sıkıntıların devam etmesini istemiyorlarsa yapılması gerekenleri sıraladı.

Sigortacılık sektörünün ülkenin en önemli mali kaynaklarından olduğuna işaret eden Toros, bu sektör için acilen yasal düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Toros, vergiler konusunda yapılacak düzenlemelerin nasıl olması gerektiğine dikkat çekerek, yasal düzenlemeler için tüm Maliye Bakanlığını göreve çağırdı.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, bütçe çalışmalarının bugün sona ermeyeceğini, yeni bir evreye gireceğini belirterek, ekonominin gelişmesi için gereken adımları bir kez daha dile getirmek istediğini söyledi.

Yapılan bir anket sonucunda ülkedeki en önemli sorunların ekonomi ve hayat pahalılığı olduğuna işaret eden Uluçay, ülkedeki gelir dağılımıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderek arttığına işaret eden Uluçay, 2024 yılından itibaren bu konuda ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Uluçay, enflasyonun KKTC’yle aynı hızda arttığı Türkiye’de asgari ücret ve maaş artışının gündemde olduğuna işaret etti.

Gelir artırıcı adımları bir kez daha sıralayan Uluçay, bu konuda Yeşil Hat tüzüğünden nasıl yararlanılacağını anlattı.