MECLİS GENEL KURULU YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

MECLİS, CUMHURBAŞKANI’NCA GERİ GÖNDERİLEN 2 YASAYI TEKRAR GÖRÜŞECEK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yapılacak olağanüstü birleşiminde, Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen 2 yasayı da görüşecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında, Cumhurbaşkanı’nca, Anayasa’nın 94’üncü Maddesi Uyarınca Geri Gönderilen ve İçtüzüğün 43’üncü Maddesi’nin (3)’üncü Fıkrası Uyarınca Meclis Başkanlığı’nca Doğrudan Genel Kurul’un Gündemine Alınan İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik No:2) Yasası ile Bilançoların Güncellenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılması Yasası’nı da görüşecek.