Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü sırada nisap yetersizliği nedeniyle oturuma 10 dakika ara verildi.

Genel Kurul’da, Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alındı. İlk olarak Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, komitenin, tasarıya ilişkin raporunu okudu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın tasarı üzerine söz alarak, “Biz 65 yaşa karşı değiliz, Sayıştayda 65 yaşı yapan CTP’dir” diyerek, 65 yaşa karşı olmadıklarını ancak emekliliğine 4 ay kalan bir kişinin atanması üzerinden bunun yapılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

“Sizler 65 yaşı 60’a düşürmüştünüz” diye konuşan Barçın, o dönemdeki gerekçeyi okudu. CTP olarak konuya ilkesel baktıklarını ifade eden Barçın, dönem sınırı konulmasını önerdiklerini belirtti.

Daha önce attıkları adımların arkasında olduklarını dile getiren Devrim Barçın, “Bir kişinin 18 yıl boyunca Sayıştay Başkanlığı yapması dünyanın hiçbir yerinde yoktur” dedi. Bu nedenle yasaya “hayır” dediklerini kaydeden Barçın, bundan sonra atanacak kişiler için yaşın 65 olmasını önerdi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, tasarının  “adrese teslim” bir yasa olarak görüşüldüğünü ifade ederek, yasanın mali yerine idari komitede görüşülmesi gerektiğini söyledi. Tasarının, Sayıştay Başkanı’nın emeklilik yaşının 65’e getirilmesi ile ilgili  olduğunu dile getiren Şahali, “Kişiye özel yasa, şirkete özel yasa” eleştirisinde bulundu.

CTP’nin geçmişte emeklilik yaşıyla ilgili ilkesel bir duruş ortaya koyduğunu ifade eden Şahali, maksadın kişiye özel düzenlemelerle gün geçirmekten ibaret olduğunu söyledi.

Yasa değişikliğinden doğrudan etkilenecek Sayıştay Başkanı'nın ve kurumun da itibarının zedeleneceğini dile getiren Şahali, mevzuatın her gün biraz daha hırpalandığını kaydetti. Şahali, sayısal çoğunluğun, keyfi hareket edilebileceği anlamına gelmediğini ifade etti.

-Şan

Erhürman, Ergazi Ve Ziyamet’i Ziyaret Etti Erhürman, Ergazi Ve Ziyamet’i Ziyaret Etti

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, tasarının denetimde görülen eksiklik ve aksaklıkların ortadan kaldırılması ve 41/2019 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na uyumlaştırılması amacını taşıdığını ifade etti.

Yasa tasarısının bir yılı aşkın süre önce Meclis’e gönderildiğini ve görüşüldüğünü dile getiren Şan, emekliliğine 4 ay kalan biri için alelacele hazırlanan bir tasarı olmadığını kaydetti.

Sayıştay Başkanı ve üyelerinin ülkelerde farklı görev süreleri olduğuna işaret eden Bakan Şan, görev sürelerinin ülkeden, ülkeye değişken olabildiğini dile getirdi. 2009 yılında yasada yapılan değişikliğe de değinen Bakan Şan, o günkü koşullar içerisinde yasal değişikliklerin düzenlediğini belirtti.

Daha sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, denetim faaliyetlerine olanak sağlanması için tasarının ikinci görüşmesinin bir sonraki yasama gününde yapılmasını önerdi.

Bu sırada toplantı yeter sayısı olmaması nedeniyle oturuma ara verildi.