Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Feriha Urfalı Doğu’nun 2. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sundukları “Biyofilik Tasarım Parametrelerinin Hastaneler Üzerinden Değerlendirilmesi: Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt” konulu makaleleri yayınlandı.

  Akademisyenler makale ile ilgili şu bilgileri aktardı; Doğanın ve açık alanların insanların fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığı üzerindeki önemi ve olumlu etkileri sanayi devriminden sonra anlaşılmaya başlanmıştır. Doğal ortamın, doğal ışığın, rengin ve hastanelerin iç mekân tasarımlarının olumlu etkileri hastaların zihinsel ve bedensel hastalıklarını, sağlıklarını ve iyileşme süreçlerini olumlu etkilediği bilinmektedir.  Biyofilik tasarım, doğa ile yapıları bütünleştiren ve insan-doğa ilişkisini iç mekânlarda sürdüren bir yaklaşımdır. Bu tasarım yaklaşımının ana hedefleri; insanların yaşam kalitesini ve refahını artırmak, doğa ile bütünleşik binalar tasarlamak ve iç mekânlarda insan-doğa ilişkisini güçlendirmektir. Bu nedenle biyofilik tasarım birçok iç mekânda olduğu gibi hastahane binaları içinde oldukça önem taşımaktadır.

Makalede, Cengiz Topel Hastanesi çalışma mekânı olarak seçildi ve biyofilik tasarım kriterlerine göre değerlendirildi

“Sorunlara çözüm üretmek için aday oldum” “Sorunlara çözüm üretmek için aday oldum”

   Bu çalışmanın temel amacı, seçilen hastane binası üzerinden biyofilik tasarım parametrelerinin varlığını araştırmaktır. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden dokümantasyon ve görsel analiz tekniği kullanılmıştır. Yeşilyurt'ta bulunan Cengiz Topel Hastanesi çalışma mekânı olarak seçilmiş ve biyofilik tasarım kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 1929 yılında tasarlanan hastahane yapısı, günümüzde de halen işlevini sürdürmektedir. Çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda, Cengiz Topel Hastanesi'nin, birçok biyofilik parametreyi bünyesinde barındırdığı tespit edilmiştir.