“İddialar gerçek dışı”

Dışişleri Bakanlığı,  Ankara’daki KKTC Büyükelçiliği'nde mahalli statüde görev yapan bazı çalışanların grev oylamasına gideceklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bazı medya kuruluşlarınca yapılan haberlerde, gerçek dışı iddialara yer verilerek Ankara’daki KKTC Büyükelçiliğimizde mahalli statüde görev yapan bazı çalışanlarımızın grev oylamasına gidecekleri belirtilmiştir” denildi.

Açıklamada, haberde iddia edildiği gibi, Büyükelçiliğin hiçbir zaman sendikalaşmayı engelleyici bir tutum sergilemediği belirtilerek, tam aksine işveren vekili konumunda olması sebebiyle işçi sendikasına üye olamayan çalışanların bu niteliğini ortadan kaldırıp onların sendikaya üye olmasına destek verdiği, sendikalaşmanın en temel hak olduğunu her durumda ifade ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TCG Anadolu Gemisini Ziyaret Etti Cumhurbaşkanı Tatar, TCG Anadolu Gemisini Ziyaret Etti

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tez-Koop İş Sendikası’nın yetkili sendika olduğunun Büyükelçiliğimize bildirilmesinden çok önce başlatılan, çalışanlarımızın hayat pahalılığından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek amaçlı maaş düzenlemesi sonuçlandırılmış ve bu bağlamda, 2024 yılı itibarıyla üç gruba ayrılan çalışanlarımızın maaşlarına Euro bazında yüzde 40, yüzde 35 ve yüzde 30 oranlarında zam yapıldı.

Bunun ötesinde, Türkiye’de mahalli statüde çalışanlarımızla yapılan iş sözleşmelerinde, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu Madde 27 uyarınca çalışma şartlarına ilişkin her konuda Türkiye hukukunun mu KKTC hukukunun mu seçildiği açıkça belirlenmiştir. Buna göre, euro üzerinden ücret almakta olan çalışanlara, ayrıca 13. maaş ikramiyesi ödenmekte, haftalık çalışma süreleri, 4857 sayılı Türk İş Kanunu’ndaki 45 saatten farklı olarak KKTC İş Yasası uyarınca 40 saat olarak uygulanmakta, Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili olarak uygulanmakta, yıllık izinleri hem KKTC hukukundan hem de Türk hukukundan daha fazla olacak şekilde 10 yıla kadar 20 iş günü, 10 yıldan fazla çalışanlarda 30 iş günü olarak uygulanmakta, sadece iş sözleşmesinin sona ermesi bakımından 4857 sayılı Türk İş Kanunu esas alınmaktadır.

Görüldüğü üzere, Büyükelçiliğimiz çalışanları, iş hukukuna ilişkin birçok konuda KKTC mevzuatına tabi şekilde ve Türk İş Kanunu’ndan çok daha ayrıcalıklı haklarla ve şartlarda çalıştırılmaktadır. Personelimize 2024 yılında anlamlı oranda maaş zammı yapılmasına rağmen ‘insan onuruna yakışır çalıştırılmadıkları ve bu amaçla sendikalaştıkları ve sendikalaşma nedeniyle istifaya zorlandıkları’ gibi gerçek dışı iddialarda bulunulmaktadır. Sendikanın ekonomik ve sosyal şartların çok üzerinde, Euro bazında yüzde 90 zam talebi gibi kabul edilmesi mümkün olmayan talebine olumlu cevap verilmemesi nedeniyle, konu çarpıtılarak kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır.”

Büyükelçiliğin çalışanlarını istifaya zorladığına ilişkin iddiaların asılsız olduğu kaydedilen açıklamada, “Böyle bir iddiası bulunanların bunu medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna yanıltıcı şekilde duyurmasından ziyade dava açmak suretiyle hakkını arayabileceği bilinmelidir. Bırakın delili, emaresi dahi bulunmayan kişilerin bu şekilde gerçek dışı beyanlarda bulunarak KKTC Büyükelçiliği’nin fahiş ücret zammı taleplerine olumlu cevap vermesini beklemek ise sendikal faaliyet değil, aksine tazminat sorumluluğu doğuran ve kişilik haklarını ihlal eden hukuk dışı davranışlar ve demeçlerdir” denildi.

Bakanlık açıklamasında yayını yapanlar gibi yaptıranların da sorumluluğu bulunduğu,  Büyükelçiliğin bu hususta yasal yollara başvurma hakkının mahfuz olduğu kaydedildi.

Editör: Mehmet Mehmet