Toplantıda iki yasa tasarısının genel görüşmesi yapıldı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı. Toplantıda, iki yasa tasarısının genel görüşmesi yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30’da başlayan toplantıda komite gündeminde bulunan “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı” ve “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” görüşüldü.

Toplantıda, her iki yasa tasarısının da genel görüşmesi yapıldı. Komite, bahse konu yasa tasarıları üzerindeki görüşmelerine devam edecek.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına komite üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıda ayrıca HP Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini aktardılar.

“Yol Güvenliği Yasa Tasarısı” genel gerekçesi şöyle:

“Yol Güvenliği Yasası, 1988 yılında yapılmış olup, ilgili tarihlerde alkollü araç kullanımının engellenerek, yol güvenliğini sağlamak amaçlanmışken, günümüzde alkol kullanımının yanında özellikle uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması nedeniyle, gerek uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi, gerekse uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmanın önlenerek, yol güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, 9/1998 sayılı Yol Güvenliği Yasası’nda trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören düzenlemelerin yapıldığı ‘Yol Güvenlik Yasa Tasarısı’ sunulmaktadır.”

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı genel gerekçesi ise şu şekilde:

“Ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik krizin yaratmış olduğu, ekonomik durgunluk nedeniyle ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki gayrimenkul sektörünün canlandırılması amaçlanmaktadır.

Yabancıya yapılan taşınmaz mal satış ve alış taleplerinin yükselişinden ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısının öneminden hareketle işbu yasa ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık, devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle artmasına olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda; yukarıdaki gerekçeler çerçevesinde Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”