Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), müşavirlikle ilgili yasanın kesinlikle 
yargıya taşınacağının belli olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan “konunun yaratacağı kaosu önleme adına Anayasa Mahkemesi’nden görüş alınarak çıkacak sonuca göre işlem yapılmasını” istedi.

Sendika tarafından  yapılan yazılı açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“HAKSEN, müşavirliğin kalkmasını her zaman desteklemiştir ve katkı koymaya hazırdır. Ancak  Anayasal sorunlar çıkarabilecek, kaos yaratacak , kriteri olamayan, ayrıştıran, yaralayan ve bölen tasarıya da sonuna kadar karşıyız. 

Bir kamusal alanı veya konuyu düzenlemesi veya iyileştirmesi beklenen yasal düzenlemenin kendisinin sorun yumağı olması kabul edilemez. 

Beklentimiz sorunun reformist bir yasa ile bütünlüklü çözümle halledilmesidir.”