Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) uzmanlara hazırlattığı ve Meclis’teki muhalefet partilerinin geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı’na birlikte sunduğu Elektrik Kurumu’nun özerkleştirilmesini içeren “Elektrik Kurumu İnkişaf (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin ivediliği, oy çokluğuyla reddedildi.

El-Sen ve Türk-Sen yetkililerinin de izlediği Meclis oturumunda görüşülen ivedilik tezkeresi, UBP’lilerin ret oyuyla reddedildi. Bunun üzerine önce sendikacılar, ardından da muhalefet milletvekilleri salonu terk etti.

YORGANCIOĞLU

Elektrik İnkişaf Yasa Önerisi’nin ivediliğiyle ilgili lehte söz alan CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan’ın aleyhte konuşma talep etmesini eleştirdi.

Yorgancıoğlu, El-Sen’in eylemleri sonrasında Bakanlar Kurulu’nun 4 Ocak 2012’de özerkleştirmeyle ilgili karar aldığını, üzerinden 5 ay geçtiğini ama gerekli tasarının hazırlanmadığını söyledi.

El-Sen’in kendisinin bir yasa tasarısı hazırladığını ve hükümet sunduğunu belirten Özkan Yorgancıoğlu, hükümete yardımcı olmak için kendilerinin bu öneriyi sunduğunu ama belediyelerin gelirlerini zapt etmekle uğraşırken bu konuyla ilgilenmediğini kaydetti.

Yorgancıoğlu, ülkenin enerji politikalarına ilişkin bu yasa önerisinin ivediliğine hükümetin karşı çıkmasını eleştirdi.

ÇAKICI

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, hükümetin sözlerini tutması gerektiğini kaydederek, hükümetin başındaki kişinin verdiği sözün, karar değerinde görüldüğünü söyledi.

UBP’nin verdiği ve tutulmayan sözlerin ne olacağını soran Çakıcı, kendisine ulusalcı diyen Atatürkçü bir partinin bugün ne hale geldiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Çakıcı, hükümetin farklı yerlerde farklı konuştuğunu savunarak, Elektrik Kurumu’yla ilgili de bir gün özelleştirme, öteki gün özerkleştirme dediğini ifade etti.

Tüm sendika ve sivil toplum örgütlerine çağrı yapan Mehmet Çakıcı, “Bu ülkede her türlü haksızlık olurken daha neyi bekleyeceğiz?” diye sordu.

Çakıcı, elektrik ve su borcunu ödeyemeyen insanların halinin ne olacağını sordu ve vatandaşların yaşadığı sıkıntılardan örnekler verdi.

Din adamlarının sendikal hakları için yollara döküldüğünü kaydeden Mehmet Çakıcı, imam hatip lisesi ve külliye konularında eleştirilerde bulundu.

“İnsanlar açlıktan öldükten sonra ne işe yarar yaptıklarınız?” diye soran TDP Başkanı Çakıcı, UBP’nin laik ve Atatürkçü olduğunu söylemesine inanan varsa buna hayret ettiğini söyledi.

Mehmet Çakıcı, imam hatip lisesi açılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, hükümetin anayasa ve yasalara aykırı işler yaptığını belirtti.

Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesinin kırılma noktası olacağını ifade ederek, herkesi mücadeleye çağıran Çakıcı, “Aksi halde her şey elimizden gidecek” dedi.


AVCI

ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, El-Sen’in uzmanlara hazırlattığı tasarının Elektrik Kurumu’nda çıkış yolu olacak, elektriklerin kesilmeyeceği, daha aydınlık bir sürece girmeyi amaçladığını söyledi

Hükümetin çözüm üretmediğini belirten Avcı, Elektrik Kurumu’ndaki sorunların aşılması, çalışanların rahat uyuması, vatandaşın daha ucuz elektrik alabilmesi için ne yaptığını sordu.

Avcı, elektrik borçlularının kimler olduğuna dair bilgi istediğini ancak verilmediğini kaydederek, vatandaşın elektriği kesilirken milyarlarca lira borcu olanların kesilmediğini söyledi.

Tasarıya KIBTEK için özerk yapıya kavuşturma kararı alan hükümetin de destek vermesi umudunu ifade eden Turgay Avcı, Meclis komitesine giden bazı tasarıların çok geç çıkabildiğini hatırlattı ve “Buradan geçmesi demek, geçti demek değil” diye konuştu.

ÖRP Genel Başkanı Avcı, çalışanların haklarının korunmadığını; bazı belediyelerde çalışanların sosyal sigorta primlerinin 10 yıldır yatırılmadığını kaydederek, anayasal kurumların ve bakanların niye denetim yapmadığını sordu.

Maliye Bakanı’nın 37 bin seyrüseferin çıkarılmadığını söylediğine işaret ederek “Demek ki bir sorun var” diyen Avcı, polisin öncelikli sorununun seyrüsefer denetimi olmadığını belirtti ve Mağusa-Karpaz anayolundaki ışıksız çemberlerde insanların her gün öldüğünü söyledi, bunlara çözüm istedi.

Avcı, seyrüsefer ücretlerinin taksitle ve kredi kartıyla ödenebilmesine imkan yaratılmasını istedi.


KÜÇÜK, KONUŞMALARIN UZAMASINI ELEŞTİRDİ

İvedilik tezkeresinin aleyhinde söz alan Başbakan İrsen Küçük, meclisteki her konuşmanın gündem dışı konuşmaya dönüştüğünü belirtti.


“BAŞSAVCILIK: İLAHİYAT KOLEJİ AÇILMASINDA SAKINCA YOK”

Küçük, ilahiyat kolejiyle ilgili Başsavcılık’ın herhangi bir sakınca olmadığına dair görüşünü okudu ve bu okulda mesleki Arapça ve Kur’an-ı Kerim dışındaki derslerin kolejlerle aynı olduğunu belirtti.

Başbakan Küçük, Elektrik Kurumu’na değinirken, geçmişini iyi incelemek gerektiğini söyledi. 1998’de bakan olduğunda kurumu büyük borçlarla, kaçaklarla ve iflasla karşı karşıya halde bulunduğunu belirten İrsen Küçük, kurumda çok emeği bulunduğunu; çok gece uyumadığını anlattı.

Kurumu geri alırken aynı şekilde almadığını kaydeden Başbakan Küçük, KIB-TEK’in kurtuluşu için “yüzde 30’larda seyreden kaçakların asgariye, yüzde 10 civarına indirilmesi” gerektiğini vurguladı.

Küçük, Elektrik Kurumu’nu 2009’da yeniden devralırken çok üzüldüğünü ifade ederek, kurumu banka faizleri, akreditif sancıları içinde bulduğunu söyledi.KKTC’de sorunun çözümünün Türkiye’den elektrik enerjisi nakliyle olabileceğine inandığını ifade eden Başbakan Küçük, pahalı yakıtla yapılacak üretimle yeterli olunamayacağını kaydetti.


SENDİKACILAR PROTESTO EDİP SALONDAN ÇIKTI

“Bugün gerçekten fiyatlarımız yüksektir” diyen Başbakan İrsen Küçük, ivedilik tezkeresine ret oyu vereceklerini açıklayınca, oturumu izleyen sendikacılar protesto ederek salonu terk etti.

Küçük, Türkiye’den elektrik naklinin TC hükümetinin de, kendilerinin de gündeminde olduğunu açıklayarak, bunun özerklikle ters düştüğünü o yüzden ret oyu vereceklerini açıkladı.

Daha sonra yapılan oylamada tezkere oyçokluğuyla reddedildi.

Muhalefet milletvekillerinin çoğu da sözlü protestolarla salonu terk etti.

Meclis daha sonra gündemindeki diğer maddelere geçti.