İlkbahar 2023 Celbi Acemi Erler Ant İçti İlkbahar 2023 Celbi Acemi Erler Ant İçti

Bakanlar Kurulu, Değirmenlik'te sağlık merkezi yapımı amacıyla Sağlık Bakanlığı'na arazi verilmesine karar verdi.

Değirmenlik’te ayrılan parsel, batı Mesarya bölgesine hizmet verebilmesi amacıyla sağlık merkezi yapımı için Sağlık Bakanlığı’nın kullanımı ile kontrol ve yönetimine verildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.