Dünya geneline baktığımızda yaklaşık 143 milyon 622 bin Covid-19 vakasına ulaşıldı ve kaybedilen hasta sayısı ise 3 milyon 60 bin dolaylarında.

Yüzdeye vurduğumuzda, dünya genelinde kayıp oranı %2.13.

Ülkemizde 20 Nisan itibari ile Sağlık Bakanlığı’nın verilerine baktığımızda toplam vaka sayısı 5669, toplam kaybedilen hasta sayısı ise 29.

Yüzdeye vurduğumuzda kayıporanımız %0.51.

Güney Kıbrıs’a baktığımızda, toplam vaka sayısı 58 bin 22, kaybedilen hasta sayısı 295.

Kayıp oranı %0.5.

Türkiye’ye baktığımızda 4 miyon 385 bin vakadaki kayıp sayısı 36 bin 613.

Kayıp oranı %0.83.

İngiltere’de 4 milyon 394 bin vakadaki kayıp sayısı 127 bin 107.

Kayıp oranı %2.89.

Almanya’da 3 milyon 180 bin vakadaki kayıp sayısı 81 bin.

Kayıp oranı %2.5.

Fransa’da 5 milyon 340 bin vakadaki kayıp sayısı 101 bin 597.

Kayıp oranı %1.9.

Diğer ülkelerdeki kayıp oranları; Çin’de %5.12Güney Afrika’da %3.43; İtalya’da %3; Brezilya’da %2.69;İspanya’da %2.24; Kanada’da %2; ABD’de %1.79; Japonya’da %1.79; İsrail’de %0.75.

Görüldüğü üzere, dünya genelinde Covid-19 ile ilişkili kayıp oranı %2.1 gibi görülse de, kayıp oranları ülkeden ülkeye oldukça değişkenlik gösteriyor.

Peki bunların sebepleri neler olabilir?

  • Ülkenin nüfus yaş dağılımı,
  • Test kapasitesi,
  • Tanı doğruluğu,
  • Genetik faktörler,
  • İklim ve çevre faktörleri,
  • Vaka kayıtlarının düzenli tutulup tutulmadığı,
  • Ülkelerdeki virüs varyantlarının varlığı,
  • Covid-19 hastalığına yakalananlarda diğer ek hastalıkların varlığı,
  • Ülkelerin aşılama durumu (son aylardaki kayıpları açıklar ama tüm pandemiyi açıklamaz.) gibi nedenleri sıralayabiliriz.

Dünyada ünlü Nature Dergisi’nin Kasım 2020’de çıkan bir araştırmaya göre, ülkeler arasındaki kayıpların bu kadar farklı olmasını temelinde, ülkelerin sosyoekonomik koşulları ve ek hastalık durumları gerekçe olarak gösterilmiş (https://www.nature.com/articles/s41598-020-75848-2).

Yazının, devam etmekte olan bir pandemide ölüm oranını tahmin etmenin oldukça güç olacağını vurgulaması ise dikkat çekici.

Neticede bu oranlar arasındaki farklılıkların nedeni de tam olarak ortaya konulamamış durumda.

Covid-19 vakalarına bağlı kayıp oranlarının ülkeler arası bu kadar fark göstermesi ile ilgili farklı komplo teorileri de ortaya atılabilir.

5G teknolojisinin yani elektromanyetik dalgaların kullanılması, farklı mutasyonlarla dönem dönem pandemiye bilinçli bir şekilde müdahale edilmesi de en rağbet görenlerden.

Her ne olursa olsun, bizim ülkemizde, Güney’de, Türkiye’de ve İsrail’de kayıp oranları oldukça düşük ve birbirine çok benziyor.

Aşılanma sürecini tamamlayan İsrail ile vaka kayıp oranlarındaki benzerliğimiz de ilgi çekiyor üstelik.

Bize sanki pandemiyi sağlık yönünden çok ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda yaşıyormuşuz izlenimi veriyor.

Bu kayıp oranının kendi dinamiklerimiz içerisinde mutlaka irdelenmesi gerekiyor.

Bilimsel komitelerde yer alan, sahada çalışıp araştırma yapan sağlıkçılarımızın pandemi ile ilgili dön dolaş aynı konuları ve sorunları halkımızla paylaşmasından öte, biraz daha bilimsel araştırmaya yönelmeleri gerekiyor.

İletişim: 0542-8529899